Nyhet -

Skatteverket uppdaterar sin syn på motions- och friskvårdsförmåner via internettjänster

En riktigt glädjande nyhet är att Skatteverket meddelar i ett nytt ställningstagande att enklare slag av motions- och friskvårdstjänster, till exempel råd om träning eller kost, träningsprogram och liknande, som tillhandahålls via mobilappar eller webbtjänster är skattefria. Detta gäller även om de kan användas i bostaden.

En arbetsgivare kan skattefritt ge anställda möjlighet till enklare slag av motion och friskvård på arbetsplatsen liksom på särskilda platser som på gym, hos friskvårdsföretag, vid sportanläggning och liknande.

Arbetsgivare kan däremot inte skattefritt tillhandahålla utrustning för motion eller annan friskvård i den anställdas bostad. I undantagsfall kan dock godtas att motionsutrustning tillhandahålls i den anställdas bostad.

Enklare slag av motions- och friskvårdstjänster, exempelvis råd om träning eller kost, träningsprogram och liknande, som tillhandahålls via mobilappar eller webbtjänster (internettjänster) är skattefria. Detta gäller även om de kan användas utanför arbetsplatsen, exempelvis i bostaden. Detta ställningstagande innebär således en utökad möjlighet att utföra skattefri motions- eller friskvårdsaktivitet, exempelvis yogaträning, via internettjänst i bostaden.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Juridik

Kategorier

  • skatteverket
  • friskvård
  • redovisningsbyrå
  • redovisningskonsult
  • auktoriserad redovisningskonsult
  • account on us
  • auktoriserad byrå
  • #skattefri

Kontakter

Lilian Holm

Presskontakt Grundare, auktoriserad redovisningskonsult 08-12100500