Gå direkt till innehåll
Repotage om Acon AB:s satsning, Metropolen nr 1, 2009

Pressmeddelande -

Repotage om Acon AB:s satsning, Metropolen nr 1, 2009

Acon satsar på "Bergsäkra" IT-lösningar

Det började med en databutik i centrala stan, i första hand med inriktning mot privatkunder. Sommaren 2008 avvecklades privatmarknaden helt och i dag är verksamheten till 100 procent inriktad mot företag och specialisering på drift av affärskritiska IT-funktioner.

Varuförsäljningen finns givetvis fortfarande kvar och leveranser av datorer, förbrukningsvaror och tillbehör till företag sker dagligen.
- Målet är att bli små- och medelstora företags förstahandsval som IT-partner, säger Johannes Näslund. Johannes har sedan 2001 arbetat med affärsutveckling i dotterbolaget Brinet AB och är sedan augusti tillförordnad vd för ACON AB.

Känsla för utvecklingen
Att ha framgång inom data och IT handlar mycket om att ha känsla för åt vilket håll utvecklingen går. Det är lite av hemligheten för att lyckas i den här tuffa branschen, anser Johannes. I slutet av 90-talet handlade det om elektronisk kommunikation och E-post i form av Internet. Men alla var inte övertygade om verktygets förträfflighet. Idag vet vi hur det gick. Några år senare blev säkerhetskopiering ett hett ämne. Även på det här området fanns viss skepsis mot behovet. Idag är det mer eller mindre självklart att säkerhetskopiera affärskritisk information, menar Johannes. Nu satsar ACON stort på nästa utvecklingsfas - en ytterligare höjning av säkerhetsnivån i kombination med ökad tillgänglighet.

14 000 drabbade företag
Det finns olika lösningar för att säkra företagets affärskritiska information. Att ta back-up på band, skiva eller hårddisk, tillhör de vanligaste sätten. Men det är lätt hänt att det slarvas med rutinerna och så länge informationen lagras inom företagets väggar finns alltid risken att den kan gå förlorad genom brand, stöld, virusangrepp eller hårddiskhaveri. Hur vanligt det är visar en nyligen gjord undersökning; "Bara sedan 2006 har ca 14 000 svenska företag varit med om att förlora viktig företagsinformation sparad på datorer och servrar. Omräknat i arbetstid uppskattas förlusterna till ca 130 miljoner kronor." (Källa: Synovate/Microsoft)

Ekonomiskt försvarbart
Större företag har relativt god insikt i hur man säkrar information, dess tillgänglighet och dess betydelse, anser Johannes. Ett alternativ kan vara att placera sin server på annan plats och i säkra utrymmen, exempelvis i serverhallar med långt driven redundans och tillgänglighet. Ett annat kan vara att hyra sin server eller del i server, placerad i en säker serverhall.
- Lösningarna är inget förunnat större företag. Nu är det ekonomiskt försvarbart även för små och medelstora. Vad händer och vad kostar det om systemen går ner och det blir stillestånd i produktionen pga att viktig information går förlorad? Hur snabbt kan produktionen vara igång igen och informationen återskapad om den skulle försvinna? Går den överhuvudtaget att återskapa? Varje företag och verksamhet bör ställa sig de här frågorna och innebörden av dem, säger han.

Europas säkraste skalskydd
För två år sedan började ACON skissa på sitt "Bergsäkra" alternativ. För ACON:s del handlar det om hyra av ca 200 kvm bergrum i en av Fortifikationsverkets anläggningar och där bygga upp en toppmodern serverhall. Insprängd drygt 100 meter in i det norrländska urberget erbjuder anläggningen ett skalskydd som kan räknas till ett av Europas säkraste.
- Bergrummet är en fantastisk tillgång där alla kritiska funktioner som kylsystem, fiberanslutningar, elförsörjning mm, kommer att vara dubblerade och i vissa fall tredubbla. Anläggningen är helt självförsörjande upp till två månader, därefter måste dieseltankarna som förser reservkraftaggregaten med bränsle, fyllas på. Det geografisk läget gör att vi kan nyttja frikyla och bergkyla i stället för traditionella kylpumpar. Det sänker driftkostnaderna och gör anläggningen mycket miljövänlig - två viktiga säljargument i våra kundkontakter, säger Johannes.

Driftstart under hösten 2009
Nu ska serverhallen byggas i bergrumsanläggningen och anpassas för ACON:s behov. Hyresavtalet mellan ACON:s dotterbolag Brinet och Fortifikationsverket skrevs på den 16 februari, och under hösten är det skarpt läge. ACON har även investerat i ny grafisk profil, ny hemsida och nytt informationsmaterial. Den marknadsundersökning som genomfördes över i rätt riktning.
- Det finns ett stort intresse för våra säkerhetslösningar. Styrkan i affärsidén igger i att den är branschneutral, det vill säga att den är möjlig att applicera på nära nog alla typer av företag och verksamheter med en omsättning från 1 till 500 miljoner kronor. Vi har redan idag kunder i det här spannet, bland annat rikstäckande affärskedjor och teleoperatörer. Parallellt med investeringen i bergrummet har man även uppdaterat säkerheten i sina befintliga serverhallar rejält. Även den insatsen har genererat nya kunder.

Utökad service
Idag sysselsätter ACON tillsammans med sitt dotterbolag Brinet AB tio personer. Omsättningen ligger på ca 15 miljoner kronor. Enligt Johannes kommer det med all säkerhet att bli tal om ytterligare nyanställningar framöver. Det finns fler tjänster "på hyllan" att utveckla och sjösätta. T ex har man tagit fram driftavtal som innebär att ACON tar hand om företags IT-miljö helt eller delvis med avseende på tillgänglighet, funktionalitet, säkerhet och drift. Drift- och serviceavtal är enligt Johannes ett fullgott alternativ till investering i egen IT-avdelning och många gånger mer kostnadseffektivt då behovet skräddarsys och omfattningen anpassas utifrån varje enskilt företags behov. Även tjänster och produkter för att utöka servicen vad gäller företagens behov av förbrukningsvaror, har tagits fram. Bland annat erbjuder man automatisk beställning av toner till skrivare där skrivaren själv skickar beställningen till ACON via e-post.
- Även på det här området finns mycket att göra för att underlätta rutinerna i företagens vardag. Vi ska vara de små- och medelstora företagens förstahands-val också på det området, säger Johannes Näslund.

För mer information om Acon AB kontakta:

Johannes Näslund CEO Acon AB
Tfn. direkt:   0950 – 277 02
Mobil:   076 – 803 44 52
johannes.naslund@acon.se
www.acon.se

Tfn. Växel:   0950 – 277 00
Tfn. IT-Service:   0950 - 277 40
Fax:   0950 - 277 99

Postadress:
Sågvägen 1
921 45 Lycksele

www.acon.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Om Acon AB
Acon tar hand om installationer, service, support, konsultation, serverdrift och serverhosting genom dedikerad server, colocation och VPS, server backup och systemutveckling på de nivåer som passar kunden bäst utifrån behov och ekonomi.

Acon står för närhet, engagemang och tillgänglighet, en samarbetspartner som gör att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Vi använder oss av beprövad teknik och samarbetar med branschledande leverantörer av hård- och mjukvara.

Affärsidé
Att inom alla affärskritiska IT-områden erbjuda kundanpassade driftslösningar för små och medelstora företag i Sverige. Tillsammans med branschledande partners levererar vi ett komplett utbud av tjänster och produkter samtidigt som vi behåller flexibiliteten, snabbheten och det personliga bemötandet hos det mindre företaget.

Övergripande Mål
Vårt mål med våra tjänster och produkter är att möta kundens behov. Det kan vi bara uppnå genom långsiktiga kundrelationer och stark närhet till våra kunder. Vårt mål är att använda vår kompetens, vårt oberoende av externa finansiärer och vår flexibilitet till att bli små- och medelstora företags förstahandsval som IT-partner. Vi är en partner som man kan växa med så att båda sidor bättre skall kunna koncentrera sig på respektive kärnverksamhet och därmed uppnå en högre lönsamhet.

Presskontakt

Pernilla Näslund

Pernilla Näslund

Presskontakt Marketing Manager Marknadsansvarig 0950-277 73
Johan Bålhammar

Johan Bålhammar

Presskontakt VD 0950 277 14

Acon - Ledande leverantör av VPS, Dedikerad Server och IT-Drift av affärskritiska system

Med stort personligt engagemang levererar Acon funktionella och kostnadseffektiva IT-lösningar till fast pris för företag med höga IT-krav i Norden. Bergsäker IT till fastpris är vårt kundlöfte.