Pressmeddelande -

Acrinova har ingått avtal om markanvisning för bostäder i Trelleborgs kommun

Acrinova har ingått avtal om markanvisning för byggande av bostäder om sammanlagt cirka 2500 kvadratmeter BTA. Avtalet har träffats med Trelleborgs kommun i Skåne. Detaljplanearbetet för området pågår.

”Vi tror på en stark utveckling av Trelleborgs bostadsmarknad. Projektet beräknas igångsättas någon gång under början av 2020”, säger Acrinovas VD Ulf Wallén.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD,
0708-30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.

Presskontakt

Joakim Ewetz

Presskontakt 0708-70 08 02

Sandra Voltaire

Presskontakt 0709-22 60 35

Relaterat innehåll