Pressmeddelande -

Låt inte kommunerna behålla missbruksvården

På ett seminarium i Visby den 5 juli med rubriken ”Sjuk eller bara misslyckad?” diskuterades Missbruksutredningens förslag att behandlingsansvaret ska samlas hos landstinget i egenskap av huvudman för hälso- och sjukvården. Det är ett kontroversiellt förslag som debatteras livligt på tidningarnas debattsidor.

– Under sommaren dricks det mer alkohol än vanligt i Sverige, och en del har svårt att sluta med de nya vanorna när semestern lider mot sitt slut. Detta märks på beroendemottagningen där fler behöver hjälp med sitt alkoholberoende på hösten, säger Katarina Hermansson, beroendeläkare i Hudiksvall.

I seminariet medverkade också Gerhard Larsson, regeringens utredare, Sabina Wikgren Orstam, sektionschef, vård och socialtjänst, Sveriges Kommuner och Landsting, och Barbro Westerholm, riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson (FP). De var överens om att behandling för beroende måste bli mer tillgänglig och att den behöver utvecklas, inte minst med tanke på att alkoholproblemen uppstår alltmer bland människor med en ganska välordnad tillvaro.

Depression och alkoholberoende är två stora folksjukdomar. Den ena betraktas som en sjukdom, den andra som ett personligt misslyckande.

I en rapport som presenterades på seminariet skriver Jörgen Engel, ordförande för Svensk Förening för Beroendemedicin, att det förra året skrevs ut läkemedel mot alkoholproblem som motsvarar behandling av cirka 20 000 personer trots att 330 000 beräknas ha denna beroendesjukdom. Det är en skandalös underbehandling och i allra högsta grad ansvarslöst gentemot patienterna som därmed inte får en optimal behandling.

– Det bör vara landstinget som har ansvar för behandling - både återfallspreventiva läkemedel och psykologisk behandling, säger Jörgen Engel. Alkoholfrågan har en låg prioritet i politiken, inkluderande hälsopolitiken. Det är på tiden att våra politiker tar sig an denna utmaning.

För mer information, kontakta:
Anna Bernmalm, produktchef Antabus, Actavis, telefon 0730 472 200
______________________________________________________________

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • alkoholmissbruk
  • alkoholism
  • alkoholberoende
  • alkohol
  • almedalen
  • missbruksutredningen

Actavis grundades 1956 av sju isländska apotekare. Idag finns Actavis direkt representerade på över 40 marknader, har 11 000 anställda och omsätter cirka 1,8 miljarder euro. Actavis etablerades på den svenska marknaden 2003 och har idag 28 anställda. Actavis har en bred produktportfölj inom tre affärsområden: öppenvård, slutenvård samt egenvård. www.actavis.se

Kontakter

Camilla Harder Hartvig

Presskontakt Regional President +46 703 608 005