Pressmeddelande -

Actea-koncernen fortsätter växa – förvärvar Framtidsverket

Framtidsverket har sitt huvudkontor i Stockholm och arbetar med organisationer över hela Sverige. I samband med förvärvet öppnar Framtidsverket kontor även i Göteborg. Köpet av Framtidsverket är ett led i Actea-koncernens tillväxtstrategi och genom förvärvet breddar koncernen sitt tjänsteutbud ytterligare. Framtidsverket har bland annat flera tjänster på området employer branding/arbetsgivarvarumärke för offentliga organisationer. Framtidsverkets verksamhet passar väl in i Acteas erbjudande om att verka för ökad samhällsnytta.

 • Framtidsverket är en väldigt viktig komponent i vår tillväxtresa där vår gemensamma ambition är att skapa samhällsnytta och effekt i vardagen för företag och organisationer. Genom Framtidsverket kan vi hjälpa offentlig sektor att både hitta, utveckla och behålla individer i början av sin karriär, säger Anders Larsson, vd för Actea.

Framtidsverkets vd Maria Högberg ser nya stora möjligheter för Framtidsverket att växa tillsammans med Actea-koncernen.

 • Att ingå i Actea-koncernen är helt rätt steg för Framtidsverket. För oss har det hela tiden varit viktigt med ägare med ett starkt samhällsengagemang. Detta tillsammans med den stora kompetens som redan finns i koncernen gör att vi kommer kunna öka kundnyttan genom att utveckla vårt tjänsteutbud, säger Maria.

Om Actea

Actea är ett framgångsrikt konsultbolag som startade verksamheten år 2000. Acteas huvudkontor är lokaliserat i Göteborg och har kontor i Lidköping, Linköping, Malmö, Stockholm, Västerås och Växjö. Actea har sin bas på den svenska marknaden, men verkar även internationellt. Acteas kunder finns inom myndigheter, kommuner och landsting, produkt- och tjänsteföretag och detaljhandel. I Actea-koncernen ingår även konsultbolaget Axakon som hjälper företag och organisationer under förändring med system- och webutveckling, affärsutveckling och talent management. Axakon är dessutom bland de snabbast växande konsultbolagen i Sverige.

Om Framtidsverket

Framtidsverket grundades med syftet att nyansera och kommunicera bilden av jobben inom framtidssektorn, den offentliga sektorn. Vår vision är att framtidens professionella, studenter och nyutexaminerade, känner till sina karriärmöjligheter inom den offentliga sektorn och ser offentlig sektor som ett självklart karriäralternativ. Framtidsverket har ett stort tjänsteutbud inom employer branding/arbetsgivarvarumärke för organisationer inom offentlig sektor. Exempelvis arrangerar vi Framtidsmässan – Sveriges största karriärevent för och om offentlig sektor och Framtidsgalan.

För mer information, kontakta

Vd, Actea
Anders Larsson, anders.larsson@actea.se, 070 893 89 89

Vd, Framtidsverket

Maria Högberg, maria@framtidsverket.com, 070 766 37 53

Kategorier

 • konsultbranschen
 • tillväxt
 • talang
 • framtidsmässan
 • karriär
 • nyutexaminerad
 • student
 • offentlig sektor
 • framtidens professionella
 • young professionals
 • samhällsnytta
 • förvärv
 • axakon
 • framtidsverket
 • actea
 • arbetsgivarvarumärke
 • employer branding