Gå direkt till innehåll
Meva Energy’s cirkulära kraftproduktion tillämpat i en av världens största möbeltillverkningsfabriker
Meva Energy’s cirkulära kraftproduktion tillämpat i en av världens största möbeltillverkningsfabriker

Nyhet -

Actemium bidrar till Meva Energy’s cirkulära kraftproduktion tillämpat i en av världens största möbeltillverkningsfabriker

Meva Energy har påbörjat byggnationen av ett cirkulärt energisystem som omvandlar spill från möbelproduktion till förnybar el och värme. El och automation till produktionsanläggningen i projektet, för en av världens största möbeltillverkningsfabriker i Polen, ska konstrueras och levereras av enheter från Actemium Sverige.

Actemium Industri och Actemium Electro kommer tillsammans stå för konstruktion och leverans av el och automation till processanläggningen i energiprojektet, under ledning av Meva Energy. Actemium Engineering kommer att bistå med personal som ansvarar för instrumentkonstruktion och inköp, på plats hos Meva Energy.

Actemium är mycket stolta över att återigen få förtroendet från Meva Energy i ett innovativt och betydande cirkulärt projekt som detta. Med vårt nätverk kan vi bistå med både erfarenhet och kompetens som är viktig för projektets genomförande. Styrkan i vårt nätverk är att vi kan leverera och konstruera alla delar i komplexa projekt, säger Marcus Larsson, varumärkesansvarig Actemium Sverige.

Meva Energy arbetar bland annat med att omvandla biogena restavfall från industrin, inklusive sågspån, till förnybar gas. Gasen används för att bland annat driva elproduktion eller ersätta fossilgasförbrukning i tillverkningsindustrin. Konceptet är unikt i sitt slag gällande process för framställning av förnybar energi.

I detta nya energiprojekt har Meva Energy gett uppdraget till Actemium Sverige att konstruera och bygga en anpassad lösning intill en produktionsenhet för en av världens största möbeltillverkningsfabriker i Zbaszynek, Polen.

Genom att effektivt ta vara på restprodukter från möbelproduktionen, har vi möjlighet att omvandla resterna till förnybar el och värme som levereras tillbaka till fabriken. Samarbetet med Actemium är en satsning på förnybar energi lokalt i anslutning till det globala möbelföretagets fabrik och det introducerar en helt ny och högeffektiv teknik för att producera hållbar energi. Genom en decentraliserad energiproduktion kommer anläggningen att minska sina CO2-utsläpp med 20 000 ton per år jämfört med koldioxidavtrycket från den polska elnätet, förklarar Eric Palander, Automation/Electro/Instrument engineer på Meva Energy.

Actemium Industri i Stenungsund kommer att bygga alla styrskåp samt utföra programmering av styr och övervakningssystemet för anläggningen. LSP Ställverk, UPS anläggning och undercentraler för motorstyrning till projektet kommer levereras av enheten Actemium Electro i Stora Höga. Projektet startar i början av 2024 och beräknas slutföras i mitten av 2025.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Anita Kastö

Anita Kastö

Presskontakt Kommunikationschef VINCI VINCI Energies Nordic VINCI Energies Nordic Actemium Sverige

Relaterat innehåll

Vår styrka – stora resurser, god teknisk kompetens och lokal förankring.

Vi på Actemium erbjuder hållbara och säkra totalåtaganden inom el- och automation. Vi vägleder våra kunder i deras utveckling för en bättre värld - på ett hållbart, säkert och effektivt sätt.

Med hög industriell precision utför vi elektriska installationer och instrumentation såväl som avancerade automationslösningar. Tack vare vårt breda nätverk av specialister tar vi oss an omfattande projekt och totalentreprenader.

Actemium ingår i den franska koncernen VINCI Energies, med över 22 000 medarbetare och 400 affärsenheter globalt.

Actemium

Knipplekullen 11
417 05 Göteborg
Sverige