Pressmeddelande -

H&M smiter med skatten i Bangladesh

H&M betalade endast 585 kronor i skatt i Bangladesh år 2008 – trots att det är ett av företagets största inköpsländer. Samma år gjorde H&M-koncernen en vinst på över 21 miljarder kronor. På grund av H&M:s företagsstruktur går Bangladesh miste om upp mot hundra miljoner kronor - eller mer - i skatteintäkter varje år.

Det visar en rapport som släpps av ActionAid idag. Rapporten är en del i en global kampanj mot skatteflykt från fattiga länder. Skatteflykt inom den kommersiella sektorn är ett enormt problem som innebär att utvecklingsländer varje år går miste om en summa många gånger större än världens samlade bistånd.

– H&M är ett exempel på hur företag helt lagligt för ut sina vinster ur fattiga länder. Vinster som, om de beskattades i länderna, kunde användas till fattigdomsbekämpning genom utbildningsplatser eller minskad mödradödlighet, säger Ylva Jonsson Strömberg, generalsekreterare för ActionAid i Sverige.

Företag från rika länder skatteplanerar på fattiga länders bekostnad. H&M: s företagsstruktur gör att Bangladesh går miste om upp mot hundra miljoner varje år i uteblivna skatteintäkter.

– I Bangladesh går hälften av alla barn mindre än fem år i skolan. För hundra miljoner kronor skulle till exempel 130 000 barn kunna börja skolan. H&M: s omsättning är större än hela den bangladeshiska statsbudgeten. Den typen av skatteplanering H&M och många andra företag sysslar med är laglig, men oetisk,  säger Ylva Jonsson Strömberg och fortsätter:

– Sveriges regering har en uttalad ambition att stärka näringslivets roll i utvecklingssamarbetet, delvis med argumentet att utländska investeringar kan generera skatteintäkter i utvecklingsländer. Att komma till rätta med problematiken kring företagens skatteflykt måste ses som en självklar del av en sådan ambition säger Ylva Jonsson Strömberg.

ActionAid vill att företag ska bli tvungna att redovisa vilka vinster och kostnader de har i varje land, så kallad land-för-land-redovisning. Det ökar transparensen kring hur företag flyttar vinster mellan dotterbolag i koncernen och över landsgränser.

ActionAid vill också att det inrättas ett automatiskt informationsutbyte mellan skattemyndigheter på global nivå, så att utvecklingsländer ges tillgång till den information de behöver för att ha en möjlighet att kräva skatteintäkter för vinster gjorda i det egna landet.

Rapporten Made in Bangladesh - H&M och den stora skatteflykten bifogas.
Läs mer om kampanjen mot skatteflykt från fattiga länder på www.actionaid.se

För mer information:
Talesperson: Ylva Jonsson Strömberg, generalsekreterare ActionAid, 073-906 58 40.
Sakkunnig: Annika Jacobson, kampanjchef, ActionAid, 0733-80 80 76.
Catrin Rising, pressansvarig ActionAid, 0733-80 80 74.

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • skatteplanering
 • internationellt hjälparbete
 • kvinnors rättigheter
 • mänskliga rättigheter
 • actionaid
 • biståndsbudget
 • bistånd
 • skattesmitning
 • skatteflykt
 • h&m

ActionAid är en internationell organisation som i över 35 år har bekämpat fattigdom och orättvisa. I alla projekt och kampanjer har vi alltid störst fokus på att stödja fattiga och utsatta kvinnor och flickor. ActionAid öppnde kontor i Sverige år 2006.

Kontakter

Sara Hjelm

Presskontakt Kommunikations- och pressansvarig 072-080 10 36

Relaterat innehåll