Pressmeddelande -

Kvinnor över hela världen samlas och mobiliserar sina krafter

Den internationella kvinnodagen den 8:e mars behövs – både för att fira framsteg som har gjorts globalt för kvinnors rättigheter och som en påminnelse om vad som ännu inte uppnåtts.

Över hela världen tjänar kvinnor mindre än män. Kvinnor finns längst ner på skalan i alldeles för många länder och kämpar mot fattigdom, brist på utbildning och rättslöshet. Flickors inskrivning i skolan ökar, men fortfarande får fler pojkar än flickor utbildning.

I många av världens länder har kvinnor inte ens rösträtt. Varje år dör runt en halv miljon kvinnor i samband med graviditet och småflickor säljs som varor i den globala sexhandeln. Och trots att det ofta är kvinnor som odlar jorden så har de sällan rätt att ärva den mark de lever av.

Internationella kvinnodagen påminner om vikten av att sätta kvinnors rättigheter högt upp på den globala dagordningen. Betydande framsteg har gjorts globalt för att säkerställa att kvinnors röster hörs, att deras ekonomiska, politiska och sociala insatser värderas högre och att kvinnor lever ett säkrare och friare liv. Men mycket återstår att göra. Att själv bestämma över sin kropp, att kunna påverka sitt liv och kunna göra sin röst hörd i det samhälle man lever i, är grundläggande mänskliga rättigheter. Därför fokuserar ActionAid på flickor och kvinnor i allt arbete.

ActionAid arbetar för en värld där kvinnor har rätt att resa sig mot våld, rätt att hävda sina rättigheter till mat, mark och andra resurser samt att verka för att regeringar tar ett större ansvar.

Exempel på vad ActionAid gör runt om i världen 8 mars
- ActionAid i Sverige lanserar rapporten Kvinnor och staden som pekar ut vilka säkerhetsrisker som uppstår särskilt för kvinnor när infrastruktur och samhällstjänster brister, och när städernas miljöer är dåligt planerade eller underhållna.
- ActionAid i Grekland arrangerar en solidaritetsvecka för världens kvinnor
- ActionAid Pakistan uppmärksammar frågan om barnäktenskap och startar en massiv kampanj för att för att öka medvetenheten om frågan och samtadigt bedrivs lobbyverksamhet mot beslutsfattare, religiösa ledare och parlamentsledamöter för att ändra lagarna.
- Tillsammans med bland andra Unicef och UN Women lanserar ActionAid i Nigeria ”Nigerian Girls Mentoring programme” med start den 8 mars
- ActionAid i Bangladesh driver kampanj inom årets tema för internationella kvinnodagen: "Connecting Girls, Inspiring Futures" och arrangerar flera kampanjaktiviteter

För mer information: Catrin Rising, pressansvarig ActionAid, mobil: 0733-80 80 74

Ämnen

  • Klimatfrågor

Taggar

  • kvinnors rättigheter
  • internationella kvinnodagen
  • 8 mars
  • mänskliga rättigheter
  • solidaritet
  • actionaid
  • mobilisering

ActionAid är en internationell organisation som i 40 år har bekämpat fattigdom och orättvisa. I alla projekt och kampanjer har vi alltid störst fokus på att stödja fattiga och utsatta kvinnor och flickor. 

Presskontakt

Sara Hjelm

Presskontakt Kommunikations- och pressansvarig 072-080 10 36

Relaterat material

Relaterade nyheter