Pressmeddelande -

Världsbanken pushar för falska lösningar på klimatmötet

Världsbanken och före detta generalsekreteraren för FN, Kofi Annan, lanserade i dag den 7 december, ett förslag om finansiering för ”klimatsmart jordbruk” på klimatmötet, COP17.

ActionAid varnar nu för att de initiativ som Världsbanken förordar i dagens förslag är förenade med stora sociala, milljömässiga och ekonomiska risker för redan utsatta småjordbrukare.

ActionAid uppmanar regeringarna på COP 17 att stoppa Världsbankens plan tills man har bevisat hur förslaget hjälper fattiga småjordbrukare
. I stället bör regeringarna ge dem tillgång till varningssystem som väderprognoser, klimatresistenta lokala grödor, bevattningssystem och lämplig teknologi.

Världsbanken framställer förslaget om klimatsmart jordbruk som en ”trippelvinst” och menar att det är en lösning på den globala uppvärmningen, ett sätt för afrikanska jordbrukare att anpassa sig till klimatförändringarna, och ett sätt att öka resurserna för afrikanska bönder.

– Det är en distraktion från Världsbanken, klimatsmart jordbruk är den
senaste av en rad avledande manövrar för att få bort fokus från att leverera
utlovade offentliga medel till den gröna klimatfonden, säger ActionAids
klimatkoordinator Harjeet Singh i en kommentar till förslaget. Han fortsätter:

– Småjordbrukarna i fattiga länder behöver pålitlig och stabil finansiering
för att på ett effektivt sätt klimatsäkra sin matförsörjning. Det är farligt
att lägga småböndernas öde i händerna på spekulativa marknadskrafter i rika
länder.

ActionAid har tagit fram flera rapporter i frågan som visar att fattiga småbönder med största  sannolikhet kommer få en minimal inkomst från den här typen av marknadskonstruktioner.

– De flesta småjordbrukare äger mindre än två hektar mark. Det innebär att de kommer att tjäna mindre än tre dollar om året från dessa marknader enligt dagens värde. Det är inte seriöst, säger Harjeet Singh.

Koldioxidinlagring i jord (soil carbon capture) innebär att man gräver ner organiskt material som innehåller koldioxid i marken för att se till att koldioxiden inte frigörs i atmosfären. Nu bygger man upp marknadsmekanismer som ska göra det möjligt för rika länder att köpa utsläppsminskningar i fattiga länder och räkna detta mot sina egna utsläppsminskningsmål.

Rapporter från ActionAid:

Say no to Soil Carbon Markets: http://www.actionaid.org/publications/say-no-soil-carbon-markets-six-reasons-why-soil-carbon-markets-won%E2%80%99t-work-smallholders

False Solutions: http://www.actionaid.org/publications/false-solutions-real-problems

Merom klimat,  från Durbanbland annat,  på bloggen Klimat och fattigdom: http://klimatochfattigdom.se/


För mer information och intervjuer på plats i Durban, kontakta:
Karin Strandås, kampanjledare, ActionAid: +27 768 927 333 eller 070-2450012.
E-post: karin.strandas@actionaid.se

Natalie Curtis, intl. pressekreterare +44 7931787025, e-post: natalie.curtis@actionaid.org

Ämnen

  • Sociala frågor

ActionAid Sverige är en kvinnorättsorganisation och del i den globala ActionAid-federationen som arbetar i 46 länder världen över. Vårt mål är att uppnå en rättvis, jämlik och hållbar värld där flickor kan växa upp till självständiga kvinnor med makt att forma både sina egna liv och samhället de lever i. Vi har ett feministiskt perspektiv på allt vi gör, oavsett om det handlar om att arbeta i humanitära katastrofer, minska mäns våld mot kvinnor eller långsiktig fattigdomsbekämpning. ActionAid grundades 1972 och har funnits i Sverige sedan 2006. Läs mer på www.actionaid.se.

Kontakter

Sara Hjelm

Presskontakt Kommunikations- och pressansvarig 072-080 10 36

Relaterat innehåll