Pressmeddelande -

Active Biotech Delårsrapport januari-mars 2006

* Samtliga kliniska projekt fortskrider enligt plan * Patentansökan inlämnad för quinolinsubstansernas verkningsmekanism * Samarbetsavtal tecknat med Chelsea Therapeutics för I-3D-projektet * Nettoomsättning 1,7 (0,8) MSEK * Rörelseresultat -43,0 (-48,1) MSEK * Resultat efter skatt -47,4 (-53,4) MSEK * Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,19 (-1,54) SEK/aktie Active Biotech Delårsrapport jan-mars 06 http://hugin.info/1002/R/1050458/173787.pdf

Ämnen

  • Ekonomi, finans