Pressmeddelande -

Active Biotech inleder kliniska studier för projekt 57-57 för SLE

Active Biotech har efter godkännande från läkemedelsverket och etikkommittén inlett en fas I klinisk prövning med läkemedelskandidaten 57-57 för Systemisk Lupus Erythematosus (SLE). Studien är en dos-eskaleringsstudie med målet att studera säkerheten för ABR-215757 i ökande dos med parallella grupper av friska frivilliga. Studien omfattar ett mindre antal friska frivilliga på Karolinska sjukhuset i Stockholm och beräknas vara avslutad under första halvåret 2005. Nästa steg i den kliniska utvecklingen av 57-57 är en fas I klinisk prövning där substansens tolerans i SLE-patienter kommer att studeras. Lund den 2 november, 2004 Active Biotech AB (publ) Sven Andréasson Verkställande Direktör Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK-MS), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS). Active Biotech AB Box 724, 220 07 Lund Tel: 046-19 20 00 Fax: 046-19 20 50 www.activebiotech.com

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel