Pressmeddelande -

Active Biotechs valberedning utsedd

Enligt beslut från årsstämman den 7 maj 2008, skall valberedningen för Active Biotech bestå av representanter för de, vid utgången av oktober månad, tre största ägarna, samt styrelsens ordförande.
Valberedningen inför kommande val av styrelse består av Johnny Sommarlund för MGA Holding, Tomas Billing för Nordstjernan samt Ulf Strömsten för Catella fonder.

Valberedningen kommer under styrelseordförande Mats Arnhögs ledning utarbeta ett förslag till styrelsen att föreläggas för beslut på årsstämman den 7 maj 2009.


Lund den 28 november 2008
Active Biotech AB (publ)

Tomas Leanderson
Verkställande direktör


Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex(TM) för RA, samtliga i tablettform. För ytterligare information se www.activebiotech.com.


Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 november 2008, kl. 10.30.

Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

 

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel