Pressmeddelande -

Delårsrapport januari-september 2008

- Laquinimod -- positiva data från förlängningsstudien presenterade

- 57-57 -- klinisk fas II/III-studie startar 2009

- RhuDex® -- ytterligare prekliniska tester genomförs

- ANYARA -- fas III-studien fortskrider enligt plan

- TASQ -- fas II-studien fortskrider enligt plan

- Nettoomsättning 8,8 (8,7) MSEK

- Rörelseresultat -167,0 (-147,8) MSEK

- Resultat efter skatt -162,0 (-152,0) MSEK

- Resultat per aktie för perioden uppgick till -3,30 (-3,30) SEK/aktie

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95
Göran Forsberg VP Investor Relations & Business Development Tfn 046-19 11 54
Hans Kolam CFO Tfn 046-19 20 44 Active Biotech AB (org.nr 556223-9227) Box 724, 220 07 Lund Tfn 046-19 20 00 Fax 046-19 11 00 Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel