Pressmeddelande -

Patientrekryteringen till den kliniska fas III-studien för laquinimod

- Rekryteringen till den andra registreringsgrundande studien, Bravo, pågår

Lund och Jerusalem, Israel den 18 november, 2008 - Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NASDAQ: TEVA) och Active Biotech (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) meddelar idag att patientrekryteringen till den kliniska fas III-studien Allegro för laquinimod, en ny substans i tablettform för behandling av relapserande remitterande multipel skleros (RRMS), är avslutad. Den registreringsgrundande Allegro-studien syftar till att utvärdera effektiviteten, säkerheten och tolerabiliteten hos den orala läkemedelssubstansen laquinimod jämfört med placebo, för behandling av RRMS.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2008, kl. 08.00.

Kontakt Elana Holzman, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., +972 3 926-7554
Kevin Mannix, Teva North America, +1 215 591-8912 Tomas Leanderson, Active Biotech AB, 046 19 20 95 Göran Forsberg, Active Biotech AB, 046 19 11 54

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel