Pressmeddelande -

Bättre och mer välmående idrottare genom en ny lösning

Trots att de flesta idrottare tycker att psykologin spelar stor roll för deras prestation, hälsa och utveckling lägger de flesta endast ned resurser på att träna sin fysik eller teknik. Dessutom lider många idrottare av psykisk ohälsa, vilket är något som allt oftare uppmärksammas i medier. Vidare är idrottare en grupp som söker hjälp i mindre utsträckning än andra på grund av stigmat - bilden många har av idrottare är att de ska vara starka och välmående supermänniskor. 

Tillvägagångssättet för en idrottare idag som vill arbetet med idrottspsykologi är generellt sett via personliga möten med psykolog eller mental tränare, men det är svårt att bemöta den stora efterfrågan med den metoden. Samtal är ofta tidsmässigt och ekonomiskt kostsamt samt svårtillgängligt beroende på var i landet du råkar bo.

Två psykologstudenter med inriktning mot idrott vid Umeå universitet vill i sitt examensarbete undersöka om alla dessa problem går att lösa genom att digitalisera metoder från idrottspsykologi, och på sikt därmed kunna erbjuda en billigare, flexiblare och mer tillgänglig tjänst. Likt styrketräning kan psykologi både hjälpa till att verka förebyggande, rehabiliterande men också leda till bättre prestationer och allmänt välmående.

Mer information och anmälan till studien finns på http://www.actsport.net

Ämnen

  • Sport

Kategorier

  • psykologi
  • mental tränare
  • mental träning
  • psykisk ohälsa
  • idrottspsykolog
  • idrottspsykologi

Regioner

  • Västerbotten

ACTSPORT är en studie där idrottare kostnadsfritt får använda ett digitalt idrottspsykologiskt program. Detta för att prestera bättre, må bättre och utvecklas.