Pressmeddelande -

Många kommunpolitiker är oupplysta bilkramare

 

”Fortfarande är det många kommuner som behandlar trafikfrågor på samma sätt som på 1970-talet”, säger Cykelfrämjandets ordförande Christian Juul. ”Ofta finns det duktiga och välutbildade trafikplanerare, som känner till senare tiders forskning och erfarenheter om cykeltrafikens roll för att skapa ett effektivt trafiksystem för alla trafikanter i stadsmiljöer. Men många kommunpolitiker är oupplysta bilkramare, som har svårt att förstå  trafikingenjörernas syn och som därför inte fattar de rätta besluten”.

Cykelfrämjandets Kommunvelometer visar att även många kommuner med mycket cykelvägar, saknar både tydlig strategi för att arbeta med cykling och instrument för att fastställa behov och effekter. Enligt Cykelfrämjandets analys beror det på att politikerna inte förstår betydelsen av en trafikpolitik som behandlar cykelfrågor enligt moderna forskningsrön och erfarenheter. Därför gör många kommunpolitiker inte de rätta prioriteringarna och ger på så sätt inte trafikingenjörerna möjlighet att skapa bra trafiksystem för städerna.

”Det är förvånansvärt att Riksdagens uttalade prioritering av cykeltrafik på det här sättet förstörs ute i kommunerna,” säger Cykelfrämjandets ordförande Christian Juul, ”men alla  kommunpolitiker är lyckligtvis inte lika okunniga, så vi kommer säkert få höra mer om cykelpolitiska ambitioner från en del av dem i valrörelsen.”

 

 

Kontaktperson: Kontaktperson: Christian Juul, Ordförande Cykelfrämjandets Riksorganisation, juul.christian@gmail.com, 070-940 55 42

Cykelfrämjandets Kommunvelometer kan hämtas på  http://www.cykelframjandet.a.se/