Pressmeddelande -

Spanska Adamo Bredband blir Sveriges näst största stadsnätsoperatör

Spanska Adamo, med kontor i Barcelona, köper WebTech Nord AB’s kunder och varumärke. Affären gör bolaget till en av Sveriges största stadsnätsoperatörer. Tidigare i år sålde bolaget av sin kundstock med ADSL-teknik och inledde en satsning helt inriktat på de framväxande stadsnäten. Idag är Adamo starkast växande operatör i bl.a Svenska Bostäders och Järfällahus’ nät i nordvästra Stockholm. ”Stadsnät är nutidens och framtidens bästa internetalternativ”, säger VD Fredrik Gillström. ”Samtliga allmännyttiga bostadsbolag i storstäderna, samt ett stort antal kommuner och energibolag i exempelvis Malmö, Kristianstad, Växjö, Lund och Stockholm är på gång att koppla upp tiotusentals lägenheter med anslutningar på upp till 100 Mbit/s. Dessa är dessutom symmetriska, vilket betyder samma hastighet upp och ner. ADSL är på väg att bli en glesbygds- och småfastighetstjänst och även om ADSL-tekniken kommer att hänga med ett tag, så kommer vi att se stora skillnader i kvalitet och innehåll i näten”. De kraftiga och stabila stadsnäten är byggda för triple play, dvs bredband, telefoni och TV, och företaget har genom affären fått större möjligheter att vidareutveckla samtliga tjänster. För WebTechs kunder innebär affären möjlighet till varaktigt låga priser och högre tillgänglighet till kundtjänst, då Adamos kundtjänst är bemannad sju dagar i veckan med svensk personal i Barcelona. WebTechs kunder ges nu tillgång till IP-telefoni, och bättre kapacitet på respektive anslutning. Volymökningen skapar förutsättningar för Adamo att påskynda produktutvecklingen, och företaget får ett kraftigt tillskott till kundbas och stadsnät där företaget tidigare inte varit aktivt. Framförallt gäller detta i Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg och Dalarnas län.

Ämnen

  • Livsstil, mode, fritid