Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hope Solution används som digital plattform i klinisk neonatalstudie inom Region Skåne, VGR samt Region Stockholm

Studier visar att överlevnaden för barn som föds mellan 22+0 och 26+6 graviditetsveckor under 2014-16 var 82% - i ett internationellt perspektiv en mycket hög överlevnadssiffra. Tyvärr konstateras dock i samma studie att svår sjuklighet under nyföddhetsperioden hos överlevande barn uppgår till 62%. I svår sjuklighet ingår hjärnblödning, kronisk lungsjukdom samt ögonsjukdomen prematuritetsretinopati. Det har nyligen visat sig att blodprovstagning hos dessa barn leder till frekventa blodtransfusioner. Barnen tappas i provtagningssyfte på i genomsnitt 50% av sin egen blodvolym under de första 2 levnadsveckorna. Barnets blod ersätts med röda blodkroppar från vuxna vilket innebär att barnets egen uppsättning av fetalt hemoglobin minskar i genomsnitt från 85% till ca 35% under de första 2 levnadsveckorna. Denna minskning är kraftigt kopplad till utveckling av kronisk lungsjukdom, bronkopulmonell dysplasi (BPD).

I en randomiserad studie på 3 universitetsjukhusenheter (Lund, Göteborg, Malmö) kommer i en grupp av 210 barn hälften av gruppen i studien ha en begränsning av blodvolymer vid provtagning med målsättning att i cirkulerande blod bevara faktorer väsentliga för normal utveckling hos extremt prematurfödda barn. Målsättningen är att evidensbaserat visa att barnets egen uppsättning av fetalt hemoglobin samt egen cellpopulation (bl a stamceller) är av betydelse för normal utveckling.

Ansvarig för studien är Professor David Ley, Pediatrik, Lunds universitet, han säger ”en kontinuerlig och högupplöst registrering av vårdåtgärder med en digital plattform integrerad i intensivvården av för tidigt födda barn är förstås väsentlig för projektet men har också ett omedelbart värde för intensivvård av nyfödda i ett bredare perspektiv”.

CEO Nina Sellberg på ADDI Medical säger ”Vi är oerhört glada att vår digitala lösning HOPE Solution är vald som plattform i denna studie. Det visar att vår plattform kan hantera insamling och kommunikation av patientdata i komplexa kliniska situationer i forskningssyfte.

Forskningshuvudman

Region Skåne

Projektets hemvist

Skånes Universitetsjukhus, Elisabeth Olhager, elisabeth.olhager@skane.se

Karolinska Universitetssjukhuset, Lars Naver lars.naver@ki.se

Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhus Ola Hafström ola.hafstrom@vgregion.se

Ämnen

Taggar


ADDI Medical has developed a new disruptive point of connection – HOPE, Healthcare Operability with Patient Engagement, to bring together patients, healthcare providers and researchers to be smarter and better connected. Our mission is to provide IT health services that goes straight to the heart of the users. HOPE addresses the bottlenecks restricting the collection and free flow of information between patients, healthcare providers and researchers. Our different IT health services support among many other things real-time monitoring, prevention, risk prediction, diagnostics, next action prediction using algorithms and probability calculation through Machine learning.

Presskontakt

Nina Sellberg

Nina Sellberg

Presskontakt VD 0705347555