Pressmeddelande -

AddMobile levererar mobil arbetsorder till Adelsö Entreprenad & Transport

AddMobile, som är en av Sveriges ledande utvecklare av e-verktyg för bygg-, anläggnings- och transportbranschen, har fått en ny order av Adelsö Entreprenad & Transport. Beställningen gäller leverans av AddMobiles lösning för mobil arbetsorder till företagets omfattande entreprenadverksamhet och innebär att AddMobile nu tar ett viktigt steg in i den expansiva huvudstadsregionen.

Adelsö Entreprenad & Transport är en ledande underleverantör av entreprenad och transportlösningar till bygg- och anläggningsbranschen i Stockholms- och Mälardalsregionen. I den lösningsorienterade entreprenadverksamheten erbjuder företaget ett helhetskoncept, inklusive jord- och bergsschakter, losshållning, entreprenadtransporter, marksanering och materialhantering, till större infrastruktur- och byggprojekt. Leveransprecision, flexibilitet och hög nyttjandegrad av fordonsparken är kritiska framgångsfaktorer för Adelsö Entreprenad & Transport.

- Adelsö Entreprenad & Transport är ett bolag i stark tillväxt. Möjligheten att fortsätta växa och ta fler uppdrag bygger på att kunna planera och optimera sina affärsprocesser och leveranser. AddMobiles system hjälper dem att effektivisera och säkerställa hög kvalitet i varje leverans samtidigt som administration och återrapporteringen underlättas, säger Lars Kandefelt, VD på AddMobile.

Med AddMobiles system kommer Adelsö Entreprenad & Transport kunna planera, optimera och följa både processer och kassaflöde i sina projekt. Det gäller såväl de uppdrag som sker i egen regi som med hjälp av underleverantörer.

- Vi medverkar i ett stort antal olika projekt runt om i Stockholmsregionen och vi efterfrågade en lösning som ger oss full insyn i hela vår verksamhet – både vad gäller kvalitet i våra kunduppdrag och vår ekonomiska uppföljning. AddMobiles lösning uppfyllde våra förväntningar på funktionalitet och kan enkelt integreras med vårt affärssystem Pyramid, säger Kjell Axelsson, Styrelseordförande i Adelsö Entreprenad & Transport.

Implementeringen för de 160 användarna hos Adelsö Entreprenad & Transport påbörjas i början av sommaren och beräknas vara slutförd under hösten.

För mer information, kontakta:

Lars Kandefelt, VD på AddMobile, e-post: lars.kandefelt@addmobile.se, 040-10 65 01

Kjell Axelsson, Styrelseordförande i Adelsö Entreprenad & Transport, e-post: kjell@adelsoentreprenad.se, 070-691 0416

Relaterade länkar

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag

Kategorier

  • byggbranschen
  • kundnyheter

AddMobile utvecklar smarta e-verktyg för bland annat bygg-, anläggnings- och transportbranschen. Plattformen AddMobile Toolbox erbjuder flera ID06-lösningar för den uppkopplade byggarbetsplatsen och integreras med ledande affärssystem. AddMobile har 29 medarbetare med kontor i Malmö och Karlskrona. Omsättningen 2017 uppgick till 44 Mkr. För mer information om AddMobile se: www.addmobile.se

Kontakter

Lars Kandefelt

Presskontakt VD 040-66 33 101

Julia Rosenqvist

Presskontakt Marketing and Communication Coordinator Marknadsföring 040-66 33 122

Relaterat innehåll