Pressmeddelande -

AddNode förvärvar drift- och outsourcingbolag

AddNode förvärvar Prominent IT AB i Malmö, en IT-partner med fokus på drift och outsourcing. Förvärvet förstärker affärsområde Medias tjänsteutbud inom drift och underhåll och utökar kundbasen med nya marknader. Förvärvet beräknas ge positiv effekt på rörelseresultatet 2006. Prominent är ett lönsamt IT-bolag med spetskompetens inom drift, support och underhåll av IT-miljöer. Genom fasta priser och tydliga outsourcingavtal ger Prominent full kontroll över kundernas IT-kostnader. Förvärvet förstärker affärsområde Medias tjänsteutbud inom drift och underhåll av framförallt affärskritiska system och breddar kundbasen till nya marknader som läkemedelsindustrin, detaljhandeln och offentliga sektorn. Prominent erbjuder också sina kunder rådgivning och förmånliga inköp av hård- och mjukvara som förenklar IT-processen. Prominent omsätter cirka 45 MSEK på årsbasis och bedöms ha en tydlig potential både vad gäller ökad omsättning och lönsamhet. Bolaget sysselsätter 16 anställda i Öresundsregionen. AddNode betalar en fast kontant köpeskilling om 13,1 MSEK samt en tilläggsköpeskilling som baseras på resultatet den kommande 24-månaders perioden. Den betalas ut 2008. Prominent ingår i koncernen från och med juni 2006 och beräknas ge positiv effekt på resultatet 2006. ”Genom Prominent skapar vi en väl etablerad och lönsam driftenhet i Öresundsregionen med stor kunskap om drift av komplexa IT-miljöer i flera marknadssegment”, säger Mats Åkesson, affärsområdeschef Media. ”Vi ser fram emot att tillsammans med AddNode stärka utvecklingsmöjligheterna för vårt tjänsteutbud. Våra verksamheter kompletterar varandra väl och med tillgång till ett ytterligare resurser och ett stort nätverk av kunder förbättrar vi vår framtida utveckling av både tillväxt och lönsamhet”, säger Fredrik Alstierna, grundare av Prominent samt ledamot av Prominents styrelse. Läs mer om Prominent på www.prominent-it.com För mer information kontakta: Bo Strandberg, VD och koncernchef AddNode Tel: +46 70 536 56 08, e-post: bo.strandberg@addnode.com Mats Åkesson, affärsområdeschef Media Tel: +46 70 420 57 01, e-post: mats.akesson@addnode.com Fredrik Alstierna, Prominent Tel:+46 70 897 44 00, e-post : fredrik.alstierna@prominent-it.com AddNode erbjuder bransch- och teknologispecifika IT-lösningar som effektiviserar och utvecklar kundernas affärer. Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden; Financial, Industrial, Media och Technology. AddNode är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen har cirka 500 anställda och verkar i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudsäte i Stockholm. För mer information, se http://www.addnode.com.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Addnode är en IT-koncern. Genom att erbjuda lösningar som baseras på kunskap om våra kunders affärer, verksamhet och omvärld har vi skaffat oss ledande positioner inom tre områden:

• Vi är Nordens största bolag inom IT-lösningar för design, konstruktion och hantering av produktinformation.
• Vi har en ledande position inom ärendehanteringssystem till offentlig sektor. Vi är störst i Sverige på system- och ärendehanteringslösningar för tekniska förvaltningar i kommuner.
• Vi har ett branschöverskridande webberbjudande som hjälper våra kunder att få ut maximalt värde i de digitala kanalerna.

Addnode har 800 medarbetare runt om i Norden, med olika bakgrund men med samma uppdrag: Att hjälpa våra kunder till ökad effektivitet och konkurrenskraft. Koncernen omsätter cirka 1300 MSEK och är noterat på Nasdaq OMX Nordic Small Cap.

Kontakter

Johan Andersson

Presskontakt Informationschef IR ansvarig 070-4205831