Pressmeddelande -

Addnode säljer sina aktier i eviware Software AB till SmartBear med en realisationsvinst på 19 – 23 MSEK

Transaktionen i korthet

Addnode AB (publ) har idag genom det helägda dotterbolaget Mogul AB sålt hela sitt innehav om 35 procent av aktierna i mjukvaruföretaget eviware software AB till det amerikanska mjukvaruföretaget SmartBear Softwear Inc. Övriga säljare inkluderar ledningen för eviware software AB. Köpeskillingen består av en fast del och en tilläggsköpeskilling som är beroende av framtida försäljning under kommande två år.

Addnode har historiskt inte konsoliderat resultatet från eviwares verksamhet, utöver en utdelning på 0,9 MSEK som kommer att redovisas som en del av rörelseresultatet i andra kvartalet 2011. Köpeskillingen till Addnode för det totala innehavet av 35 procent av aktierna i eviware förväntas uppgå till 21- 25 MSEK. Realisationsresultatet från försäljningen förväntas uppgå till 19 – 23 MSEK och kommer att ingå i resultatet för tredje kvartalet 2011. I intervallet för realisationsresultatet ingår en maximal tilläggsköpeskilling på 4 MSEK som är beroende av framtida försäljning de kommande två åren. Försäljningspriset på aktierna är bestämt i US dollar och kan komma att ändras beroende på dollarkursens utveckling. Kassaflödet under tredje kvartalet 2011 kommer att påverkas positivt med cirka 20 MSEK till följd av försäljningen.

Kommentarer till försäljningen

"Eviware har framgångsrikt lyckats etablera SoapUI som de facto-standard för Web Service-test under den tid vi varit ägare i bolaget. Fokus på kundvård och internationell expansion har varit viktiga delar i denna process och eviware är redo och väl rustade för nästa fas med nya ägare vid rodret ", säger Urban Näsman, ledamot i styrelsen för eviware och VD för Mogul.

"Vi har en tradition av kunddriven utveckling. Detta har resulterat i en bred portfölj av produkter som är viktiga tillgångar för Addnode-koncernen och en bas för våra kundlösningar. Alla produkter och affärsidéer passar inte in i vår strategi. Men när vi tror på en idé kan vi fortfarande bidra på olika sätt. Eviware är ett exempel på hur vi kan hjälpa anställda med goda idéer till gagn för alla parter, säger Staffan Hanstorp ", VD och koncernchef för Addnode-koncernen.

Om eviware Software

Eviware grundades 2006 av anställda inom Addnodes dotterbolag Mogul AB som såddfinansierade verksamheten med startkapital.

Eviware har skapat SoapUI, världens mest använda Web Service testprodukt. Med mer än 2,5 miljoner nedladdningar och 800.000 användare, är SoapUI de facto-standard för Web Service test. soapUI är en fri open source plattformsoberoende funktionstestlösning som gör att användaren enkelt och snabbt kan skapa och genomföra automatiserade funktions-, regressions-, efterlevnads- och belastningstester. I en enda testmiljö, ger soapUI komplett testtäckning som stöder alla vanliga protokoll och tekniker.

Eviware har också skapat loadUI, en fri open source plattformsoberoende Load Testing lösning som gör det möjligt för användaren att skapa, konfigurera och distribuera lasttest interaktivt och i realtid. I en enda testmiljö, ger loadUI en komplett testtäckning som stöder alla vanliga protokoll och tekniker. Läs mer om eviware på www.eviware.com

Om SmartBear Softwear

SmartBear Software tillhandahåller verktyg till mer än 100.000 mjukvarutuvecklare över hela världen, för att bygga, utveckla, testa och övervaka flera av de bästa applikationerna och webbsidorna, oavsett om det är på desktopen, mobilt eller i molnet. SmartBears användare finns i över 90 länder, hos mindre företag, Fortune 100 företag och offentliga myndigheter. Läs mer om SmartBear på www.smartbear.com

Detta är information som Addnode AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli 2011 kl 19.00.

För mer information kontakta:

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef, Addnode AB
Tel: +46 733 772 430, e-mail: staffan.hanstorp@addnode.com

Urban Näsman, VD Mogul AB och affärsområdeschef för Content Management
Tel: +46 705 85 85 23, e-mail: urban.nasnman@mogul.com

Johan Andersson, Chef affärsutveckling och information, Addnode AB.
Tel: +46 704 205 831, e-mail: johan.andersson@addnode.com

Om Addnode:

Addnode är en IT-koncern med ledande positioner inom tre områden:

• Vi är Nordens största bolag inom IT-lösningar för design, konstruktion och hantering av produktinformation.

• Vi har en ledande position inom ärendehanteringssystem till offentlig sektor. Vi är störst i Sverige på system- och ärendehanteringslösningar för tekniska förvaltningar i kommuner.

• Vi har ett branschöverskridande webberbjudande som hjälper våra kunder att få ut maximalt värde i de digitala kanalerna.

Addnode har 800 medarbetare runt om i Norden, med olika bakgrund men med samma uppdrag: Att hjälpa våra kunder till ökad effektivitet och konkurrenskraft. Verksamheten bedrivs under flera varumärken som till exempel Cad-Q, Technia, Ida Infront, Tekis, Decerno, Cartesia och Mogul. 2010 uppgick nettoomsättningen till 1060 MSEK. Addnodes B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode finns på www.addnode.com.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • addnode

Addnode är en IT-koncern. Genom att erbjuda lösningar som baseras på kunskap om våra kunders affärer, verksamhet och omvärld har vi skaffat oss ledande positioner inom tre områden:

• Vi är Nordens största bolag inom IT-lösningar för design, konstruktion och hantering av produktinformation.
• Vi har en ledande position inom ärendehanteringssystem till offentlig sektor. Vi är störst i Sverige på system- och ärendehanteringslösningar för tekniska förvaltningar i kommuner.
• Vi har ett branschöverskridande webberbjudande som hjälper våra kunder att få ut maximalt värde i de digitala kanalerna.

Addnode har 800 medarbetare runt om i Norden, med olika bakgrund men med samma uppdrag: Att hjälpa våra kunder till ökad effektivitet och konkurrenskraft. Koncernen omsätter cirka 1300 MSEK och är noterat på Nasdaq OMX Nordic Small Cap.

Kontakter

Johan Andersson

Presskontakt Informationschef IR ansvarig 070-4205831