Pressmeddelande -

Nytt förslag från AddNodes nomineringskommitté

Nomineringskommittén i AddNode föreslår att styrelsen utökas med ytterligare en ledamot och förändrar därmed sitt tidigare givna förslag. Förslaget läggs fram till årsstämman som hålles klockan 13.00 den 26 april 2006 på AddNodes huvudkontor Hudiksvallsgatan 4, Stockholm. BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER Antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma föreslås uppgå till sju ordinarie ledamöter istället för tidigare sex föreslagna, utan suppleanter. FASTSTÄLLANDE AV ARVODE ÅT STYRELSE OCH REVISORER Arvode till styrelsen, föreslås utgå med max 500 000 kr mot tidigare föreslagna 450 000 kr, att fördelas enligt styrelsens beslut, på grund av ökat antal styrelseledamöter. Arvode till revisorerna föreslås att utgå med skäligt belopp enligt av VD godkänd räkning. VAL AV STYRELSE Nomineringskommittén föreslår att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma skall uppgå till sju ordinarie ledamöter och att omval sker av ledamöterna Per Hallerby, Håkan Sehlstedt, Lars Save, Per Malmström och Anna-Lena Axberger med Per Hallerby som styrelsens ordförande. Nomineringskommittén föreslår att nyval sker av Christer Härkönen (se tidigare pressmeddelande) samt Marie Persson Björkman. Ledamoten Håkan Lindberg har undanbett sig omval. Marie Persson Björkman är född 1961 och utbildad civilingenjör i Datateknik KTH. Marie arbetar som fristående konsult inom IT- och telekombranschen med affärsutveckling. Hon har mer än 20 års erfarenhet av kommunikationstjänster inom IT- och telekom och har arbetat i ledande befattningar inom affärsutveckling på bland annat Vodafone, WM-data och som Teknisk attaché i Silicon Valley i USA. Marie sitter idag som styrelseledamot i forskningsinstitutet The Interactive Institute. Hon har tidigare bland annat varit styrelseledamot i Ongame 2000-2004, Aspiro 2004-2005. Hon har också varit medlem i IT-kommissionen 1999-2003. Aktieinnehav i AddNode: 2 500 B-aktier. Marie Persson Björkman kommer kunna tillföra styrelsearbetet en fördjupad kompetens inom affärsutvecklande IT-tjänster och Sveriges nationella och globala utveckling inom telekom och IT. Nomineringskommitténs nya förslag stöds av aktieägare representerande cirka 86 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. För mer information kontakta: Per Hallerby, Styrelseordförande AddNode AB Tel: +46 70 658 68 68, e-post: per.hallerby@addnode.com AddNode erbjuder bransch- och teknologispecifika IT-lösningar som effektiviserar och utvecklar kundernas affärer. Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden; Financial, Industrial, Media och Technology. AddNode är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen har cirka 500 anställda och verkar i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudsäte i Stockholm. För mer information, se http://www.addnode.com.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Johan Andersson

Presskontakt Informationschef IR ansvarig 070-4205831

Relaterade event