Pressmeddelande -

AddQ Consulting utbildar studenter på KYH i tekniknära kvalitetssäkring av IT-system

AddQ Consulting har sedan 2009 ett samarbete med yrkeshögskolan KYH och utbildningen ”Agile web developer”.  Under hösten 2010 kommer konsulter från AddQ Consulting att utbilda KYH-studenter i”TDD”, testdriven utveckling . Syftar med TDD är att lära upp dem som jobbar inom test- och kvalitetsarbete av IT att ”göra rätt från början” genom att bygga in tester redan under utvecklingsarbetet med systemen.

-        IT-stöd är idag affärskritiskt för majoriteten av alla företag, organisationer och myndigheter i samhället. Morgondagens användare kommer inte acceptera att IT-verktygen inte håller måttet, som att det uppstår buggar eller avbrott i tjänsten, och sättet att undvika fiaskon är att alltid testa systemen parallellt med att de evolverar, säger Petter Salomonsson VD för AddQ Consulting. Därför är det centralt att morgondagens utvecklare och testare lär sig att bygga in tester från start i sitt arbetssätt, eftersom det ger högre affärsvärde i form av besparingar när det gäller tid och kostnader, och i slutändan bättre kvalitet genom hela projektcykeln och inte minst för slutanvändaren.

”TDD”  är en förkortning av testdriven utveckling och går ut på att systemutvecklaren skriver testkod för att verifiera produktkoden innan den byggs och integreras med övriga delar av systemet. Genom att bedriva kvalitetsarbetet på alla nivåer inom ett projekt kan man öka produktiviteten, kvaliteten och därigenom affärsnyttan för kunden. Allt eftersom ”lättrörliga” arbetssätt som agila metoder blir allt mer utbredda bland systemutvecklande företag och organisationer och inom alla branscher, blir det än viktigare att börja med kvalitetsarbetet redan på kodnivå.


För mer information vänligen se:

http://www.addq.se
http://www.kyh.se


Kontakt:

Petter Salomonsson, vd, AddQ Consulting, petter.salomonsson@addq.se, 0708-398435
Michael Albrecht, AddQ Consulting, michael.albrecht@addq.se, 0708-398431

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • it-konsult
  • testdriven utveckling
  • utbildning

Regioner

  • Västra Götaland

Kontakter

Kennet Osbjer

Presskontakt VD +46 8 501 108 90

Relaterat innehåll