Pressmeddelande -

AddSecure bekräftar förvärv av Dualtech IT AB

Genom affären kommer europeiska kunder att dra nytta av framtidssäkra, trygga och tillförlitliga helhetslösningar. Detta är av särskild betydelse med tanke på det kommande teknikskiftet och den nya EU-standarden för larmöverföring som krävs senast 2021.

AddSecure, en ledande europeisk leverantör av premiumlösningar för säker data och kritisk kommunikation, har ingått avtal som innebär att de förvärvar Dualtech IT AB, en ledande leverantör av säkra IP-baserade larmkommunikationsterminaler och innovativa tjänster, för att stärka sin portfölj inom Smart Alarms, sin expertis och sin marknadsandel i Europa.

– Vi är glada över att ha nått en överenskommelse med ett företag som har visat kontinuerlig innovation och hängivenhet till sina kunder under en lång tid, säger Stefan Albertsson, vd för AddSecure.

Dualtechs erfarenhet av digitalisering är av särskild betydelse under det kommande teknikskiftet, det vill säga nedläggningen av 2G- och 3G-näten, som just nu pågår i hela Europa.

– Eftersom teknikskiftet kommer att ske över hela Europa kommer det finnas ett stort antal kunder med liknande behov runt om i Europa. Dualtechs plattform och erfarenhet inom området är därför av stort värde för AddSecure, fortsätter Albertsson.

Genom att kombinera sina utbud är företagen också väl positionerade med tanke på den nya EU-standarden för larmöverföring som krävs senast 2021, som föreskriver att ett larmsystem måste testas i sin helhet. Tillsammans kommer de att kunna tillhandahålla europeiska kunder framtidssäkra, trygga och tillförlitliga helhetslösningar.

Dualtech kommer att vara en del av AddSecure och produktportföljen kommer att samexistera med AddSecures befintliga utbud inom Smart Alarms. I framtiden kommer man att kombinera de innovativa lösningarna från båda portföljerna för att skapa nya produkter. Dualtechs grundare och personal kommer att fortsätta driva och utveckla Dualtechs marknads och lösningsportfölj.

– Denna transaktion gynnar Dualtechs kunder när det gäller deras möjlighet att få tillgång till den senaste tekniken och lösningarna. Den innebär också en spännande framtid för vår personal i ett expansivt tillväxtföretag, säger Anders Johansson, vd på Dualtech.

Dualtech har kunder i över 20 länder runt om i världen och har levererat över 250 000 produkter för säker larmkommunikation.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • förvärv
  • iot
  • säkrad kritisk kommunikation
  • smart alarms

Om AddSecure
AddSecure är en ledande europeisk leverantör av premiumlösningar inom säkrad data och kritisk kommunikation. Företaget förser över 50 000 affärskunder och partners runt om i Europa med säkra kommunikationslösningar som hjälper kunderna att skydda sina livs- och affärskritiska applikationer. Detta bidrar till att rädda liv, skydda egendom och viktiga samhällsfunktioner och att skapa affärsnytta.
AddSecures kunder verkar bland annat inom säkerhetsbranschen, fastighetssäkerhet och -automation, digitala trygghetslarm, transport och logistik, och inom energibolag och smarta städer. De erbjuds lösningar inom Smart Alarms, Smart Care, Smart Grids, Smart Rescue och Smart Transport.
Företaget, som grundades i början av 1970-talet, har idag mer än 750 anställda i 15 länder. AddSecure har sitt huvudkontor i Sverige och har regionala kontor samt ett nätverk av distributörer runt om i Europa.
AddSecure är majoritetsägt av Castik Capital, en europeisk private equity-fond med en långsiktig strategi för värdeskapande, grundad 2014.

Om Dualtech IT
Dualtech IT AB, grundat 1999, är en ledande leverantör av säkra och kostnadseffektiva lösningar för larmkommunikation. Företaget tillhandahåller säkra IP-baserade larmkommunikationsterminaler och innovativa tjänster, och är en uppskattad och välrenommerad partner inom affärs- och teknikutveckling till ledande företag inom säkerhetsbranschen över hela Europa.
Dualtech fokuserar på den pågående omvandlingen av säkerhetsbranschen till nya affärsmodeller under paraplytermen Säkerhet som en tjänst, och har lång erfarenhet och stor kunskap om vad digitaliseringen och omvandlingen innebär för olika företag.
Dualtech har kunder i över 20 länder runt om i världen, och har levererat över 250 000 produkter för säker larmkommunikation. Företaget har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige samt ett lokalkontor i Paris, Frankrike. 

Kontakter

Kristina Grandin

Presskontakt Director Corporate Communications +46 70 689 52 08

Relaterat innehåll