Pressmeddelande -

AddSecure fortsätter att öka sin geografiska närvaro i Europa – etablerar Smart Alarms i Italien

AddSecure lanserar formellt sitt Smart Alarms-erbjudande i Italien som ett led i att ytterligare stärka företagets position i Europa. Antonio Cuccurullo har rekryterats som försäljningschef för att leda expansionen.

AddSecure, en ledande europeisk leverantör av premiumlösningar för säkrad kritisk kommunikation och data, meddelade idag att man etablerar sitt Smart Alarms-erbjudande i Italien.

Tidigare i år lanserade AddSecure Smart Alarms i Frankrike och nu tar företaget nästa steg för att möta det växande intresset för lösningar inom säkrad kritisk kommunikation och data i Italien.

AddSecure identifierade nyligen en förändring i de italienska reglerna och certifieringen för brandlarmsöverföring. Dessa nya regler är baserade på EN54-21 CPR och AddSecure IRIS-4-sändarna är oberoende certifierade enligt denna standard. Antonio Cuccurullo kommer att svara på den snabbt växande efterfrågan på certifierad och säker brandlarmsöverföring från den italienska säkerhetsindustrin.

Antonio Cuccurullo har tidigare arbetat med affärs- och strategiutveckling på företag som Axitea Spa och Scan Coin Italien. Antonios främsta mål kommer att vara att rikta sig till tillverkare, ARC/CMS-företag och stora installationsföretag, parallellt med byggandet av ett rikstäckande distributionsnät.

– AddSecure Smart Alarms bidrar till säkrare och smartare samhällen. Jag är glad över att vara en del av AddSecure-familjen när de nu driver utvecklingen av digitala säkerhetssystem och kritisk kommunikation vidare, säger Antonio Cuccurullo, ny försäljningschef i Italien.

Enligt Wim Harthoorn, AddSecures International Sales Director, är rekryteringen av Antonio Cuccurullo ett steg i rätt riktning för att positionera AddSecure i Italien.

– I en tid när efterfrågan på säker larmöverföring ökar snabbt, ser vi en möjlighet att etablera vårt Smart Alarms-erbjudande runt om i Europa. Vi är glada över att kunna utöka teamet och att Antonio Cuccurullo kommer att leda etableringen av våra premiumlösningar i Italien. Antonio har lång erfarenhet och gedigen kunskap om den italienska säkerhetsindustrin, säger Wim Harthoorn, International Sales Director på AddSecure.​

Läs mer om AddSecure Smart Alarms här

Relaterade länkar

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • säkrad kritisk kommunikation
  • smart alarms
  • rekrytering
  • addsecure
  • kritisk kommunikation
  • iot

Om AddSecure
AddSecure är en ledande europeisk leverantör av premiumlösningar inom säkrad data och kritisk kommunikation. Företaget förser över 100 000 kunder och partners runt om i Europa med säkra kommunikationslösningar som hjälper kunderna att skydda sina livs- och affärskritiska applikationer. Detta bidrar till att rädda liv, skydda egendom och viktiga samhällsfunktioner och att skapa affärsnytta.
AddSecures kunder verkar bland annat inom säkerhetsbranschen, fastighetssäkerhet och -automation, digitala trygghetslarm, transport och logistik, och inom energibolag och smarta städer. De erbjuds lösningar inom Smart Alarms, Smart Care, Smart Grids, Smart Rescue och Smart Transport.
Företaget, som grundades i början av 1970-talet, har idag mer än 550 anställda i 12 länder. AddSecure har sitt huvudkontor i Sverige och har regionala kontor samt ett nätverk av distributörer runt om i Europa.
AddSecure är majoritetsägt av Castik Capital, en europeisk private equity-fond med en långsiktig strategi för värdeskapande, grundad 2014.

Kontakter

Kristina Grandin

Presskontakt Director Corporate Communications +46 70 689 52 08

Relaterat innehåll