Pressmeddelande -

Nu kan bilägare få varningar om halt väglag i realtid

Tack vare en uppkopplad enhet och appen ”Halkvarnaren” där bilägare blir uppmärksammade på halt väglag och försämrad vägkvalitet i realtid kan olyckor förebyggas.

Halkolyckor leder ofta till svåra skador eller i värsta fall dödsfall. För att minska antalet olyckor och rädda liv har Infocar, ett företag med lång erfarenhet av att utveckla avancerad teknik för bilindustrin, tillsammans med Bilprovningen tagit fram en lösning som ger bilägare varningar om halt väglag i realtid. AddSecure står för den säkrade, kritiska uppkopplingen.

Bilprovningen gick, i ett första steg, ut med ett erbjudande till Volvo V70-ägare om att få sin bil uppkopplad och ta del av den nya trafiktjänsten. Gensvaret var stort och snabbt hade 1 000 anmält sitt intresse för att delta i projektet.

Med hjälp av en Infocar Connect-enhet, samlas data in från de tusen Volvobilarna som är ute och rullar på vägarna. Förutom de bilägare som medverkar i projektet har ett antal andra bilägare möjlighet att ta del av den livsviktiga informationen genom en app.

Informerar också om vägkvalitet, batteristatus och felkoder

Volvoägarna har genom den uppkopplade enheten, förutom tillgång till halkvarningar och i framtiden även information om vägkvalitet såsom gropar och fartgupp, även möjlighet att få information om batteristatus och eventuella felkoder via fjärrdiagnos. I ett nästa steg planerar parterna att också lägga till eco-driving och andra molnbaserade tjänster.

– Bilprovningen månar sedan länge inte bara om säkra fordon utan även om säkra förare. Därför känns det både angeläget och spännande att vara delaktig i arbetet med denna viktiga och olycksförebyggande tjänst. Just nu erbjuds den till en begränsad kundgrupp, men förhoppningen är naturligtvis att fler ska kunna ta del av den på sikt, säger Hans Tyskhagen, Bilprovningens projektledare.

Sensorinformation skickas via molnet

Bilarna utrustade med enheten Infocar Connect (även kallad OBD-dongle) registrerar halt väglag och skickar via molnet varningar till alla bilägare som laddat ned appen. Varningen kommer som ett ljud eller en vibration till mobilen till de bilförare som befinner sig i närheten av ett halkområde.

Enheten, som monteras i OBD-uttaget som även används vid feldiagnostisering, läser av signaler från befintliga sensorer i bilen och samlar på så sätt information om bl.a. däckrotation, acceleration, utetemperatur och regnmängd. Genom att jämföra däckrotationen med motoreffekten och bilens förflyttning får programvaran i enheten fram en skattning av friktion mellan däcken och vägen.

Säker uppkoppling från AddSecure

En viktig del av lösningen är kommunikationen (uppkopplingen) som är säkrad via en VPN-tunnel. Detta innebär att ingen obehörig kan komma åt uppgifter eller har möjlighet att ”hacka” bilen. De säkra SIM-korten säkerställer dessutom att lösningen automatiskt väljer den operatör som har bäst täckning där bilen befinner sig och att data kan kopplas upp till molnet utan fördröjning.

Denna del står AddSecure för, ett företag som sedan sjuttiotalet jobbat med att säkra kritisk kommunikation. Företaget förser över 40 000 kunder runt om i Europa med säkra kommunikationslösningar inom övervakade larm och kritisk IoT-kommunikation.

– Eftersom det handlar om att rädda liv var det av största vikt för oss att välja den leverantör som har längst erfarenhet av säker kritisk kommunikation och det var utan tvekan AddSecure. Andra leverantörer vi utvärderade kunde inte på samma sätt garantera säkerheten. Förutom en driftssäker lösning var enkelheten i handhavandet en viktig parameter, säger Per-Henrik Persson, VD på Infocar.

Fler smarta tjänster på sikt

Till skillnad från existerande OBD-enheter som läser ut ett 30-tal parametervärden kan den tekniskt avancerade lösningen från Infocar läsa ut över 2 000 värden. Detta skapar möjligheter att utveckla ett helt spektrum av molnbaserade tjänster kring bilkörandet.

Biltillverkare, försäkringsbolag, verkstäder, Trafikverket och väderbolag är några av de företag som visat intresse och som skulle kunna dra nytta av att kombinera den avancerade uppkopplade tekniken med sin existerande verksamhet. Det kan handla om preventivt underhåll, fjärrdiagnostik, kombinerade kartor och väderinformation, användarbaserade försäkringar med mera.

– Den uppkopplade tekniken erbjuder en rad spännande möjligheter, men allra viktigast är de tjänster som räddar liv. Jag har i många år arbetat med att utveckla bilar genom att göra dem snålare, bättre, starkare, men det som jag är mest stolt över är att kunna bidra till att förebygga olyckor, avslutar Per-Henrik Persson, VD på Infocar.

För mer information kontakta:

Per-Henrik Persson, VD, Infocar
Mobil: 070-760 06 49, e-post: per-henrik@infocar.se

Kristina Grandin, Corporate Marketing Manager, AddSecure
Mobil: 070-689 52 08, e-post: kristina.grandin@addsecure.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, Bilprovningen
Mobil: 070-687 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • bilprovningen
  • infocar
  • halkvarnaren
  • halkvarning
  • uppkopplade fordon
  • iot
  • säkrad kritisk kommunikation

Om Infocar
Infocar har under många år arbetat med utveckling av webbaserade utbildningar inom bilteknik och under senare år även tagit fram tjänster för uppkopplade bilar. Ledningen inom Infocar har under mer än 35 år arbetat med utveckling av bilelektroniksystem med fokus på professionella diagnosutrustningar och styrsystem. Denna erfarenhet används idag för att via uppkopplade fordon kunna kommunicera med alla bilelektroniksystem i fordonen och därmed kunna skapa unika tjänster och funktioner som inte återfinns hos konkurrerande produkter på marknaden idag. För mer info besök www.infocar.se eller www.infocarconnect.se

Om AddSecure
AddSecure är en ledande aktör inom säkrad kritisk kommunikation. Vi förser över 40 000 kunder och partner runt om i Europa med säkra kommunikationslösningar inom övervakade larm och kritisk IoT-kommunikation. Våra lösningar, som hjälper till att rädda liv, skydda egendom och säkra viktiga samhällsfunktioner, är flexibla, lätta att installera och bidrar till att öka våra kunders konkurrenskraft.
Företaget som grundades i början av 1970-talet har gedigen erfarenhet inom säkerhetsområdet och en tradition av att anpassa sig till marknadens behov. På så sätt kan vi erbjuda våra kunder de bästa lösningarna för morgondagens säkerhetsutmaningar.
Företaget har regionala kontor och ett nätverk av distributörer runt om i Europa och sysselsätter cirka 175 anställda.AddSecure ingår i AddSecure Group, som ägs av Abry Partners. Andra företag i AddSecure-koncernen är Chiron,en ledande leverantör av avancerade Larm över IP (AoIP), Contal Security, en ledande svensk leverantör av helhetslösningar inom digital in- och utalarmering, larmöverföring och integrerade säkerhetssystem samt Smart Grid Networks, en leverantör av smarta lösningar för nätverksautomation och digital kommunikation inom energisektorn. För mer information, besök www.addsecure.se

Om Bilprovningen
I mer än 50 år har Bilprovningen arbetat för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Verksamheten kännetecknas av ansvar, oberoende och kvalitet. Med 98 stationer och cirka 600 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2017 omsatte företaget 677 MSEK. Bilprovningen grundades 1963 och ägs av svenska staten. För mer information besökwww.bilprovningen.se

Kontakter

Kristina Grandin

Presskontakt Director Corporate Communications +46 70 689 52 08