Pressmeddelande -

Rätt metod på rätt plats - stamrenovering som en långsiktig lösning

AdEx Fastighetsutveckling har utvecklat en metod för förstudie, upphandling och projektledning av just stamrenoveringsentreprenader. Metoden går ut på att optimera pris, boendepåverkan och miljöpåverkan. Under Fastighetsmässan i Kista 4 - 5 februari erbjuder AdEx en behovsanalys till fast mässpris 30 000 (ordinarie pris 35 - 45 000).

I behovsanalysen ingår:
•Filmning av två stammar
•Analys av stammarnas skick och typ
•Genomgång och sammanställning av fastighetens ritningar och handlingar
•Genomgång av fastighetens demografi, vilka boendebehov finns i huset?
•En rapport med genomgång av fastighetens förutsättningar och en rekommendation på en eller flera metoder för stamrenovering/stambyte.


Beslutet att stammarna i fastigheten behöver åtgärdasinnebär en stor investering och ett stort projekt för alla fastighetsägare och kanske särskilt för bostadsrättsföreningar.När det gäller bostadsrättsföreningar är alternativa lösningar till stambyte extra intressanta. Just därför att man slipper gå in och bryta upp medlemmars kanske nyrenoverade badrum och kök. Ett annat argument är naturligtvis priset. Rörbytet är ofta den minsta kostnaden. Sedan tillkommer minst 60 % kostnader i form av ombyggnationer och evakueringar av boende.

AdEx Fastighetsutveckling har utvecklat en metod förförstudie, upphandling och projektledningav just stamrenoveringsentreprenader. Metoden går ut på att optimera pris, boendepåverkan och miljöpåverkan. Bara genom att ha bra beslutsunderlag och fullständiga handlingar kan man ställa rätta krav på entreprenörerna. Entreprenaden skall också drivas på ett styrt sätt så att beställaren inte är utelämnad till entreprenören utan har kontrollen hela vägen. AdEx vill vara den naturliga partnern för den bostadsrättsförening eller fastighetsägare som behöver se över sina stammar. Bara genom att ha bra beslutsunderlag och fullständiga handlingar kan man ställa rätta krav på entreprenörerna.

Information till medlemmarna är i bostadsrättsföreningar också en väldigt viktig del som ofta hanteras styvmoderligt av entreprenörerna.AdEx har erfarenheten om vad som krävs på stämma och i kontinuerlig information.

Det hela är egentligen mycket enkelt - ju bättre förberedelser innan desto bättre resultat.

Ämnen

 • Boendefrågor

Kategorier

 • stamrenovering
 • relining
 • projektledning
 • stambyte
 • avloppsstammar
 • vattenskador
 • flerfamiljshus
 • miljonprogrammet
 • bostadsrättsförrening

Regioner

 • Stockholm

För en tryggare vardag.

AdEx Fastighetsutveckling