Pressmeddelande -

Exponentiell prestandaökning och samtidigt tvärstopp – så utvecklas A/D-omvandlare över tid

ADMS Design har genomfört en omfattande studie av hur prestanda för analog-till-digitalomvandlare har förbättrats över tid, vilka de nuvarande trenderna är, och vilka A/D-omvandlare man kan förvänta sig år 2020 givet att nuvarande trender håller i sig. Studien kommer att presenteras på den internationella forskarkonferensen ICECS i december. "Våra forskningsresultat borde vara högintressanta för teknikstrateger och beslutsfattare", säger Dr. Bengt Jonsson, grundare av ADMS Design AB. ”Vissa prestandamått förbättras exponentiellt i en obruten trend, medan andra kört in i väggen sedan tio år tillbaka. Man kan inte längre förvänta sig att allt bara blir bättre.”

Dr. Bengt Jonsson, grundare av ADMS Design AB, kommer att presentera en del av företagets forskning under IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems (ICECS 2010) i mitten av december. Konferensbidraget analyserar tekniska begränsningar och prestandautveckling för analog-till-digitalomvandlare ("A/D-omvandlare") sett över tid, och skattar nuvarande utvecklingstrender. Analysen blickar även framåt, och pekar ut den troliga utvecklingen under de närmaste tio åren om nuvarande trender håller i sig.

"Det känns väldigt inspirerande att få presentera detta", säger Bengt Jonsson. "Våra forskningsresultat borde vara högintressanta för teknikstrateger och beslutsfattare bland både användare och utvecklare av A/D-omvandlare".

"Mig veterligen är det här den första studien i sitt slag som valt att titta på samtliga vetenskapliga artiklar som publicerats under forskningsområdets 36-åriga existens. Det rör sig om mer än 1400 publikationer med experimentella data publicerade i de tidskrifter och på de konferenser som varit centrala för området. Det är helt enkelt omöjligt att skatta tillförlitliga trender om man bara tittar på vad som publicerats de senaste tre åren, eller från en delmängd bestående av 10-20% av alla kända data. Man måste se helheten för att kunna göra korrekta tolkningar. Vi har därför analyserat nära 100% av alla signifikanta publikationer från IEEE, och täcker därmed gissningsvis minst 90% av allt intressant som någonsin publicerats."

Trendstudien är en del av ett större forskningsprojekt som bedrivs internt på ADMS Design där resultaten kontinuerligt vävs in i företagets tjänsteutbud. "Vi kallar det Erfarenhetsbaserad Designoptimering", säger Bengt Jonsson. "Det är en tjänst som vi erbjuder våra kunder. En designmetodik som systematiskt tar till vara på världens samlade erfarenhet av experimentella och kommersiella kretsimplementeringar och väger samman den med kundens egen erfarenhet och inriktning. Kunden kan då i ett tidigt skede få ett beslutsunderlag som bl.a. visar projektets svårighetsgrad, optimala arkitekturer, hur troligt det är att prestanda kan uppnås i en viss processteknologi eller vid en viss matningsspänning, osv. Jag vet av egen erfarenhet som projektledare för A/D-utveckling under många år att den typen av information är mycket värdefull."

ICECS 2010 hemsida (http://www.icecs2010.org)

ICECS Technical Program (http://www.icecs2010.org/tech_program.html)

Ämnen

 • Telekom

Kategorier

 • teknikstrateg
 • tekniktrender
 • a/d-omvandlare
 • vetenskaplig publikation
 • ieee
 • teknikkonsult
 • mixed signal
 • innovation
 • ic design
 • förstudier
 • forskning
 • experter
 • analog-digital-omvandlare
 • adc

ADMS Design erbjuder experttjänster och konsultlösningar inom IC design och applikation, med fokus på mixed-signal kretsar, analog-digital och digital-analog omvandlare. ADMS design bedriver även en omfattande egen forskning i syfte att kontinuerligt kunna erbjuda expertrådgivning med ett tydligt mervärde.

Kontakter

Bengt Jonsson

Presskontakt CEO, CTO +46 70 622 00 05

Relaterat innehåll