Pressmeddelande -

Adobe tar initiativet till samarbete om ny webbteknik

Branschsamarbetet Open Screen Project ska underlätta enhetlig utveckling av avancerad mjukvara och webinnehåll för alla slags användare - från PC till mobiler och hemelektronik.

Adobe Systems har tagit initiativet till Open Screen Project, ett branschsamarbete som syftar till att främja utvecklingen av rika Internet-upplevelser för alla slags uppkopplade enheter, från PC-datorer och TV-apparater till mobila enheter och konsumentelektronikprodukter. Projektet stöds från starten av bland andra ARM, Chunghwa Telecom, Cisco, Intel, LG Electronics, Marvell, Motorola, Nokia, NTT DoCoMo, Qualcomm, Samsung,Sony Ericsson, Toshiba och Verizon Wireless. Även ledande innehållsleverantörer som BBC, MTV Networks och NBC Universal har ställt sig bakom Open Screen Project.

Open Screen Project lägger grunden för en enhetlig driftmiljö som utnyttjar Adobe Flash Player, och i framtiden även applikationsplattformen Adobe AIR. Målet är att undanröja hindren för designer och utvecklare som vill skapa innehåll och applikationer som direkt kan anpassas till skilda typer av användare - PC, mobila enheter, TV-boxar, etc. En viktig utgångspunkt för Open Screen Project är att mjukvaran på mobila enheter ska kunna uppdateras automatiskt "over the air", för att undvika problem som kan uppstå som följd av en snabb teknisk utveckling och mer fragmenterad marknad för mobil IT. Den enhetliga mjukvaruplattformen ska ge optimala förutsättningar för goda prestanda oberoende av operativsystem och hårdvara, samt erbjuda den bästa användarupplevelsen.

För att stödja arbetet inom Open Screen Project kommer Adobe att fortsätta framåt på sin inslagna väg och erbjuda mer öppen tillgång till Adobe Flash-teknologin för att underlätta utvecklingen av rika Internet-applikationer (RIA). Några åtgärder som Adobe genomför inom detta område är:

Slopade begränsningar för att utnyttja specifikationerna för filformaten SWF och FLV/F4V. Publicering av programgränssnitt (device porting layer API) för Adobe Flash Player. Publicering av Adobe Flash Cast-protokollet och AMF-protokollet för "robust data services". Slopade licensavgifter - nästa stora uppdateringar av Adobe Flash Player och Adobe AIR blir fria.

- Adobe har tagit initiativet till Open Screen Project med stöd från branschledare som har en gemensam vision för att erbjuda rika, interaktiva upplevelser för användare med persondatorer, mobila enheter och hemelektronik. Utvecklare får tillgång till en enhetlig och öppnare plattform som kommer att främja snabb innovation och en avsevärt förbättrad användarupplevelse, säger Adobes koncernchef Shantanu Narayen.

Adobe Flash Player är världens mest spridda mjukvara i sitt slag. Över 98 procent av alla uppkoplade persondatorer och mer än en halv miljard mobiltelefoner och andra mobila enheter kan redan i dag ta del av innehåll som utvecklats för Adobe Flash Player. 2009 uppskattar Adobe att över en miljard mobila enheter kommer att levereras med Adobe Flash. Flash-teknologin utnyttjas för att sprida avancerat innehåll via Internet, med rörlig vektorgrafik, text, interakti-vitet, video och ljud. I dag utnyttjas Flash av över 75 procent av de mediaföretag som sänder strömmande video på webben. Adobe AIR är nästa generations mjukvaruplattform för rika Internet-applikationer, och erbjuder stöd för HTML, Ajax, Adobe Flash och PDF.

Företag som stödjer Open Screen Project delar Adobes vision om en enhetlig och mer öppen plattform som fungerar på olika slags enheter och som främjar en snabb innovation som kommer användarna till del. Deltagarna i Open Screen Project är ledande företag inom sina respektive områden, och de kommer att bidra med sina unika erfarenheter till detta projekt.

- Vi har ett långsiktigt strategiskt samarbete med Adobe och i den rollen är det roligt för oss att hjälpa till att starta Open Screen Project. Vi står helhjärtat bakom Adobes arbete för att undanröja hindren för en bredare användning av Flash-teknologin i den mobila världen, säger Lee Williams, chef för Nokia Devices Software.

Mer information om Open Screen Project finns på www.adobe.com/go/openscreenproject.

För frågor och mer information, kontakta:

Adobe Systems Nordic

Caroline Mildenborn, PR Manager
tel. 0708-15 47 69

Springtime

Niclas Lidström 
tel. 0708-10 06 66