Pressmeddelande -

Fler adoptioner än väntat genom Adoptionscentrum 2009

2009 fick 453 barn från 18 länder nya föräldrar genom Adoptionscentrums förmedling, att jämföra med 381 hemkomna barn under 2008. Totalt sedan Adoptionscentrum startade 1969 har nu över 23.000 barn genom vår förmedling fått familj i Sverige. Flera nya länder har tillkommit och fler barn med särskilda behov har under året kunnat placeras hos familjer i Sverige, vilket förklarar trendbrottet jämfört med tidigare år.

Från det största adoptionslandet Kina placerades under 2009 t ex 74 barn med särskilda behov, av totalt 115 hemkomna barn. Väntetiderna för barn utan särskilda behov från Kina är nu så långa som nära fyra år från skickad ansökan, medan adoption av ett barn med särskilda behov går betydligt snabbare. Från Vietnam kom det 40 barn, som förmedlades medan ännu det bilaterala avtalet mellan Sverige och Vietnam var giltigt, fram till den 1 maj. Av dessa placerades 27 barn hos ensamstående. Det är nu inte längre möjligt att skicka adoptionsansökningar till Vietnam.

De fem största adoptionsländerna under 2009 var Kina (115 barn), Sydkorea (95 barn), Colombia (41 barn), Vietnam (40 barn) samt Sydafrika (38 barn). För första gången kom det under 2009 barn från Lesotho och Madagaskar. Totalt kom det 107 barn från Afrika, en ökning från 84 barn under 2008.

Väntetiderna för adoption varierar nu mellan 24 och 60 månader mellan anmälan till Adoptionscentrum och hemkomst. De länderna där det gått fortast under 2009 är bl a de nya afrikanska samarbetsländerna Lesotho och Madagaskar, medan de länder som haft längst väntetid var Vietnam och Bulgarien.

Antal nya sökande som tillkom hos Adoptionscentrum till och med december 2009 (2008 års siffra inom parentes) : 819(1.028) Av dessa var 79 (130) ensamstående.

Totalt antal sökande 2009-12-31: 2.906 (3.117) varav ensamstående 487 (582). Av dessa väntade 708 (804) sökande med medgivande, dessa är alltså klara och godkända men väntar t ex på ett visst land. Av dessa är 125 (180) ensamstående.

Intresset för adoptioner är fortsatt stort, minskningen i antal sökande kan förklaras av att förlängda väntetider och hårdare åldersregler från de svenska myndigheternas sida har lett till att sökande som närmar sig den övre åldersgränsen (43 år för att få ett två-årigt medgivande i de flesta kommuner) inser att de inte kommer att hinna genomföra en adoption.  

Av totalt hemkomna 453 (381)  barn var det 47 (36) barn som adopterades av ensamstående. Det kommer fler pojkar (253) än flickor (200) - även från Kina där tidigare flickor var mest vanligt, kommer det nu lika många pojkar som flickor.

Se mer detaljerad statistik här:

Adoptionsstatistik för 2009

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • föräldralösa barn
  • adoption

Adoptionscentrum är Sveriges största adoptionsorganisation, och förmedlar c:a 60 % av de adoptivbarn som kommer till Sverige. Föreningen har funnits sedan 1969 och förmedlar internationella adoptioner med statlig auktorisation till familjer bosatta i Sverige. Adoptionscentrum har c:a 8.000 medlemsfamiljer i 24 lokalavdelningar över hela Sverige med många ideellt aktiva som anordnar verksamhet för blivande och hemkomna adoptivfamiljer. All adoptionsförmedling sköts av kansliet som finns i Stockholm.