Pressmeddelande -

Naturens mångfald i Malaysia i ny e-bok

Upptäck några av Malaysias och Malackahalvöns verkliga naturpärlor. Besök de fuktiga regnskogarna i Endau Rompin och den vidsträckta nationalparken Taman Negara, molnregnskogen i Cameron Highlands och det marina reservatet vid de paradisiska Perhentianöarna. Stifta bekantskap med tapirer, apor, fåglar, insekter och tropiska växter. Tänd pannlampan i fladdermössens grottor, simma bland sköldpaddor, hajar och färgrika fiskar vid korallreven. Närmare ekvatorn och livets början kan man inte komma.

Variationen i Malaysias livsmiljöer är stor. Här finns öar med kritvita stränder och myllrande marina livsformer, gröna och ångande skogar och imponerande bergsmassiv som når flera tusen meter över havet. Dessa skiftande miljöer rymmer sina speciella arter och ekosystem, inte sällan helt unika för just denna del av världen. Ännu finns betydande arealer bevarade av Malackahalvöns åldriga regnskogar. En del av detta rika arv har avsatts som sammanhängande system av nationalparker, en del i mindre reservat. Vissa områden är helt fredade, andra sköts med anpassade produktionsmetoder.

De sydostasiatiska korallreven utgör ett exempel på den fantastiska rikedom av arter som finns. Muddringar och anläggningsarbeten, ökad slambildning i kustzonerna, spill och utsläpp från fartyg och övergödning från olika avlopp utgör några av de hot som finns mot reven. Klimatförändringar med stigande havstemperaturer kan också innebära att koralldjuren slås ut. Långsiktigt innebär en minskning av de levande korallreven att basen för fiskerinäringen påverkas och det fysiska skyddet mot kustzonen minskar. Vad detta långsiktigt kan leda till är svårt att säga men sannolikt påverkas många lokala och nationella ekonomier i betydande grad.

Den nya boken tar även i övrigt upp några av de hot som dessa tropiska livsmiljöer är utsatta för och ger genom litteratur- och länklistor läsaren möjlighet att gå vidare och fördjupa kunskaperna. De utvalda lokalerna presenteras översiktligt i text och bild. Kartor och väganvisningar hjälper dig hitta dit. "Malaysias naturpärlor - En rundtur på Malackahalvön" laddas enkelt ner som e-bok i dator eller läsplatta.

http://www.adoxa.se/bocker/titlar/naturparlor-i-malaysia-en-rundtur-pa-malackahalvon.html

Ämnen

 • Djur

Kategorier

 • djur och natur
 • tropikerna
 • malaysia
 • reseguide
 • naturguide
 • biologisk mångfald
 • malackahalvön
 • e-bok
 • läsplatta
 • korallrev
 • dyka
 • snorkla
 • vandra
 • regnskog

Adoxa - det gröna förlaget