Gå direkt till innehåll
Arbeta med samma karta i Topocad och AutoCAD

Pressmeddelande -

Arbeta med samma karta i Topocad och AutoCAD

Adtollo lanserar en ny produkt – Topocad FDO for AutoCAD

FDO är en open source databasadapter ursprungligen utvecklad av Autodesk men sedan 2006 ligger den som Open source hos OSGEO. Adtollo har arbetat med FDO adaptern under ett flertal år för användning i Topocad. Med hjälp av adaptern kan man använda ett stort antal olika databaser för lagring av kartdata. Topocads sätt att hantera kartan i FDO är mycket flexibel och intelligent och används idag av ett stort antal kommuner.

”Många av våra användare har både Topocad och AutoCAD i sina förvaltningar och de har efterfrågat ett sätt att hantera kartan på samma sätt i AutoCAD som de har i Topocad. Så nu utvecklade vi en egen FDO-hanterare i AutoCAD - trots att Autodesk redan har utvecklat en FDO adapter för AutoCAD så byggde vi en egen. Det kan ju tyckas vara som att gå över ån efter vatten men om man gör den liknelsen så går vi på en bredare bro och på en plats där man slipper bli blöt om fötterna. Topocad FDO för AutoCAD är helt enkelt mer direkt och mycket enklare att använda och sätta upp”, berättar Tomas Sandström, affärsområdeschef på Adtollo.

Databaserna innehåller ett stort antal geometrier med tillhörande attribut men de innehåller inte kartmanér, det vill säga färger, linjetyper, symboler, mönster - så den informationen måste anges på annan plats. Topocad FDO lägger den informationen i XML-filer och de skapas i FDO admin som nu har lagts ut i en egen applikation. Administrationen är exakt densamma för Topocad FDO för både Topocad och AutoCAD- Detta innebär att alla kartor som är skapade kan läsas av Topocad och AutoCAD och kommer få exakt samma utseende. Till Topocad FDO for AutoCAD har vi skapat ett par unika funktioner i AutoCAD. Dels en funktion där ett objekt ärver egenskaper från ett lager som kommer från databasen. Dels en funktion för att hantera polygoner med hål, något som förekommer vid fastighetsbildning.

”FDO som databashanterare är en framgångssaga för oss. Många, framförallt kommuner, har gått över till denna databaskoppling de senaste åren. Med denna koppling kan de välja Topocad och AutoCAD med samma kartdatabas, samma administration och samma utseende. Vi är övertygade om att detta kommer att få ytterligare fler kommuner att välja denna lösning. Lösningen gör att de som länge har arbetat med AutoCAD i förvaltningen inte behöver överge den applikationen men att kommunen som helhet kan få en fungerande kartdatabas där Topocad är det huvudsakliga kartredigeringsverktyget”, fortsätter Tomas Sandström på Adtollo.

Ämnen

Taggar


Adtollo tillhandahåller moderna verktyg för samhällsbyggnadsprocessen och skapar trygghet för kunden genom att leverera unika system anpassade till och utvecklade för kart- och entreprenadbranschen.

Presskontakt

Tomas Sandström

Tomas Sandström

Affärsenhetschef Mät & Kart 08-410 415 03
Anja Jonasson

Anja Jonasson

Presskontakt Marknadschef Kommunikation och Marknad 070-911 15 09

Relaterat material