Pressmeddelande -

Chaos desktop 5 – nu med koppling till SharePoint

Nu släpper företaget Adtollo en ny version av Chaos desktop som innebär många fördelar för användaren. Den nya SharePoint-kopplingen gör att arbetet med dokument- och projekthantering blir både smidigare och enklare.

Med Chaos desktop och den nya kopplingen till SharePoint kan användaren bland annat checka in och checka ut dokument. En funktion som innebär en möjlighet att checka ut ett dokument, åka hem och arbeta med det för att sedan åka tillbaka till kontoret och checka in det igen.

Den nya versionen innehåller också en wizard för att skapa projekt i SharePoint, där webbplats, dokumentbibliotek, innehållstyper och kolumner genereras. Kopplingen ger fullt stöd för versionshantering där nya versioner skapas per automatik i Chaos desktop enligt vald inställning i SharePoint. Samtidigt är det enkelt att visa de olika dokumentversionerna i Chaos desktop. Samma inställning som på dokumentbiblioteket gäller.

Vid redigering skapas en ny version automatiskt, förutsatt att inställningen i Sharepoint är gjord så.

Synkronisera mera

Den nya kopplingen möjliggör synkronisering mellan Chaos desktop och SharePoint.

– Med den nya synkroniseringsfunktionen kan man synkronisera dokument, dokumenttyper och metatyper mellan ett lokalt projekt och ett SharePoint-bibliotek, berättar Mari Höijer, ansvarig för Dokumenthantering på Adtollo.

Dokumenttyp och metadata – identisk hantering

Grunden till utvecklingen lades när Adtollos utvecklargäng upptäckte att Chaos desktop och SharePoint hanterar dokumenttyper och metadata på ett nästan identiskt sätt.

– Vad som benämns som dokumenttyp respektive metadata i Chaos desktop kallas innehållstyp respektive kolumn i SharePoint, säger Stefan Andersson, vd på Adtollo. Det har gjort det möjligt för oss att integrera systemen på ett väldigt smidigt sätt, fortsätter han.

Detta innebär alltså att kolumner (metadatatyper) som skapas i SharePoint får samma egenskaper som de har i Chaos desktop samtidigt som man vid redigering i Chaos desktop kan följa det som finns i SharePoint. Möjligheten finns även att korskoppla valfria metadata till motsvarande kolumner i SharePoint.

Support och försäljning av Chaos desktop sker genom Cad-Q

Sedan 2012 har Cad-Q hand om försäljning, support och underhållsavtal gällande Chaos  desktop. Adtollo står fortsatt för utvecklingen av programvaran.

Kontakta Cad-Q för mer information på +46 8 704 22 00 eller via mail.


Relaterade länkar

Ämnen

  • Datorer, datateknik, programvaror

Kategorier

  • chaos desktop
  • chaos desktop 5
  • sharepoint
  • dokumenthantering
  • synkronisera dokument
  • dokumenttyper
  • metadata

Adtollo tillhandahåller moderna verktyg för samhällsbyggnadsprocessen och skapar trygghet för kunden genom att leverera unika system anpassade till och utvecklade för kart- och entreprenadbranschen.

Presskontakt

Anja Jonasson

Presskontakt Marknadschef Kommunikation och Marknad 070-911 15 09