Gå direkt till innehåll
Webinar: Covid-19 - viktiga juridiska frågeställningar

Webinar: Covid-19 - viktiga juridiska frågeställningar

Tid 19 Mars 2020 10:00 – 11:00

Plats Online

Media fortsätter att dagligen rapportera om Coronavirusets risker och spridning. Varje dag kommer ny information, vilket företag snabbt måste förhålla sig efter. Regeringen tar beslut om krispaket och ger långtgående rekommendationer. Med anledning av detta genomför Advokatfirman Delphi ytterligare ett webinar där vi går igenom några fler viktiga juridiska frågor kring viruset och dess konsekvenser:

Arbetsrätten:
Advokat Magnus Berterud ger en uppdatering runt det krispaket som regeringen beslutat om och vad det får för konsekvenser i förhållande till anställda.

Offentlig upphandling:
Advokat Martin Bogg redogör för viktiga upphandlingsrättsliga konsekvenser, bland annat hur direktupphandling kan göras och hur ändringar kan göras i avtal till följd av situationen.

Bolagsstämman:
Advokat Andreas Wirén redogör för de konsekvenser coronaviruset har för de aktiebolagsrättsliga reglerna kring bolagsstämmor.

Avtalsfrågor:
Advokat Agne Lindberg redogör för hur man bör hantera leveransproblem rörande IT projekt och IT outsourcingar.

Datum och tid:
Webinariet hålls torsdagen den 19/3 kl. 10:00-11:00. 

Webinariet kommer även att spelas in och alla anmälda kommer få en länk till inspelningen efter seminariets slut.

Anmälan:
Genom att skriva i namn och e-mail här kommer ni få en anslutningslänk en timme innan seminariet börjar.

Kategorier

Presskontakt

Stefan Erhag

Stefan Erhag

Presskontakt Executive Partner +46 709 25 25 48
Frida Rydin

Frida Rydin

Presskontakt Vice VD +46 709 25 25 07

Delphi är en av de främsta affärsjuridiska byråerna i Sverige

Advokatfirman Delphi är en progressiv affärsjuridisk advokatbyrå med erkända specialister inom de flesta av affärsjuridikens områden. Vi är totalt cirka 200 medarbetare, varav ungefär 150 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.

Genom att korsa djup affärsförståelse med nya smartare sätt att tänka, skräddarsyr vi vår service, expertis och erbjudanden efter våra klienters olika behov. Vi ger tydliga råd och rekommendationer baserade på varje klients unika affärsutmaning och är en strategisk samarbetspartner till våra klienter. Vi driver utvecklingen framåt och utmanar varandra, våra klienter och branschen med den bästa affären som mål.

Advokatfirman Delphi
Mäster Samuelsgatan 17, Box 1432
111 84 Stockholm
Sverige