Gå direkt till innehåll
Webinar: Konkurrensrätt och statsstöd – viktigt att upprätthålla konkurrens även i kristider

Webinar: Konkurrensrätt och statsstöd – viktigt att upprätthålla konkurrens även i kristider

Tid 8 April 2020 11:00 – 12:00

Det är viktigt att komma ihåg att i en kris, som den nu rådande ekonomiska kris som har uppstått som en följd av Covid-19, är det fortfarande lika viktigt att värna om en fungerande konkurrens till gagn för konsumenter. Kristider innebär inte att företag och offentliga aktörer kan agera hur som helst.

Både konkurrensregler och statsstödsregler bidrar till ökad konkurrens.

I detta webinar kommer advokaterna Elisabeth Eklund och Karin Roberts bland annat att beröra följande ämnen och redogöra för vad som gäller:

Förbudet mot karteller
Förbudet gäller även för ”kriskarteller”, det är inte ens i kristider som dessa tillåtet att samarbeta med konkurrenter med syfte eller effekt att försöka höja priser eller dela upp kunder.

Förbudet mot missbruk av dominerande ställning
Även detta förbud, som träffar bl.a. överprissättning, gäller i kris.

Företagsförvärv
Kommissionen och andra nationella myndigheter har bett företag som ännu inte har anmält planerade förvärv att om möjligt vänta med detta tills vidare vilket kan påverka tidsplaner för planerade förvärv och joint ventures.

Statligt stöd
Vilka möjligheter finns för stat, kommuner och andra offentliga aktörer att ge stöd till Covid-19-drabbade företag och sektorer och vad är riskerna med otillåtet stöd?

Anmälan
Anmäl dig här för att få anslutningslänken till webinariet ca 1h innan det börjar.

Webinariet spelas in och alla anmälda kommer få en länk till inspelningen efter seminariets slut. 

Välkomna!

Presskontakt

Elisabeth Eklund

Elisabeth Eklund

Partner/Advokat +46 709 25 26 08

Delphi är en av de främsta affärsjuridiska byråerna i Sverige

Advokatfirman Delphi är en progressiv affärsjuridisk advokatbyrå med erkända specialister inom de flesta av affärsjuridikens områden. Vi är totalt cirka 200 medarbetare, varav ungefär 150 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.

Genom att korsa djup affärsförståelse med nya smartare sätt att tänka, skräddarsyr vi vår service, expertis och erbjudanden efter våra klienters olika behov. Vi ger tydliga råd och rekommendationer baserade på varje klients unika affärsutmaning och är en strategisk samarbetspartner till våra klienter. Vi driver utvecklingen framåt och utmanar varandra, våra klienter och branschen med den bästa affären som mål.

Advokatfirman Delphi
Mäster Samuelsgatan 17, Box 1432
111 84 Stockholm
Sverige