Gå direkt till innehåll
Klargörande gällande tillfälliga hyresrabatter för hyresgäster i utsatta branscher

Nyhet -

Klargörande gällande tillfälliga hyresrabatter för hyresgäster i utsatta branscher

Det förslag som regeringen lade fram i slutet av mars om tillfälliga hyresrabatter för hyresgäster i utsatta branscher i anledning av utvecklingen av Covid-19 har nu godkänts av EU-kommissionen. Regeringen har den 16 april 2020 antagit en förordning som klargör närmare vad som gäller. På sin hemsida uppmanar regeringen hyresvärdar att ta ansvar för att stödja sina hyresgäster genom att ingå avtal om hyresrabatter.

De villkor som gäller för stödet är i korthet följande.

Förutsättningar:

Det föreligger ett lokalhyresavtal med en hyra som helt eller delvis är bestämd till ett fast belopp i kronor.

Hyresavtalet ska ha ingåtts senast den 1 mars 2020.

Hyresgästen som anges i avtalet ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020.

Hyresgästen och hyresvärden har kommit överens om att hyran ska sättas ned under perioden 1 april – 30 juni. Överenskommelsen om hyresrabatten ska ha ingåtts senast den 30 juni 2020.

Enligt överenskommelsen ska den nya hyran vara lägre än det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period (enligt det hyresavtal som gällde den 1 mars 2020) och hyresvillkoren ska i övrigt vara oförändrade. Det är otydligt huruvida det är möjligt att villkora nedsättningen av att stöd erhålles.

Vem kan söka:

Hyresvärdar som under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020 haft hyresgäster som varit verksamma inom de branscher som framgår av regeringens lista (https://www.regeringen.se/496d3a/contentassets/75d6819de4f042499730cc438b712dac/200407-sni-koder_branscher-att-ta-emot-hyresstod.pdf). Listan är relativt omfattande; utöver hotell och restaurang berörs även butikshandel, arrangemang av kongresser/mässor samt konsumenttjänster så som tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet, hår- och kroppsvård. Listan bygger på de SNI koder anges till Skatteverket vid registrering av företag.

Stödets storlek:

Ersättning kan beviljas med maximalt 50 % av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 % av den tidigare fasta hyran. Det ska också noteras att om fler än en hyresvärd söker stöd med avseende på samma hyresgäst får det sammanlagda stödet inte överstiga 800 000 Euro.

Vem ansöker:

Hyresvärden.

Ansökningsperiod:

Stödet söks i efterhand. Ansökningar kommer att tas emot från och med den 1 juli 2020 till och med den 31 augusti 2020.

Hur ansöker man:

Ansökan görs digitalt via en e-tjänst som Boverket håller på att ta fram. Stödet kommer att handläggas av Länsstyrelsen.

När sker utbetalning:

Stödet kommer att betalas ut så fort Länsstyrelsen tagit beslut i ärendet. Hur långa handläggningstiderna kan förväntas vara är ännu oklart.

*

Om det kommer att beviljas ytterligare stöd för perioden efter den 30 juni 2020 är än så länge oklart men det program för hyresrabatter som EU-kommissionen godkänt löper inte ut förrän den 31 december 2020.

Som nämnts ovan bygger stödet på att hyresvärden och hyresgästen på frivillig väg kommit överens om en nedsättning av hyran. Tänk därför på att om stödet inte beviljas får hyresvärden stå för hela nedsättningen. Som hyresvärd kan det kanske ändå – under en begränsad period – vara viktigare att säkra långsiktiga hyresintäkter och/eller vikten av att ha en viss specifik hyresgäst än att få in full hyra. Att hjälpa en utsatt hyresgäst genom den svåra situation som många hamnat i till följd av utvecklingen av Covid-19 kan därför löna sig inte bara ur ett samhällsperspektiv men också för hyresvärden själv.

Välkommen att ta kontakt med någon av Delphis hyresexperter om du har frågor om de nya reglerna för hyresstöd eller ansökningsförfarandet.

Denna artikel är skriven av Nina TourAnna Moll och Madeleine Jönsson

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Stefan Erhag

Stefan Erhag

Presskontakt Executive Partner +46 709 25 25 48
Frida Rydin

Frida Rydin

Presskontakt Vice VD +46 709 25 25 07

Delphi är en av de främsta affärsjuridiska byråerna i Sverige

Advokatfirman Delphi är en progressiv affärsjuridisk advokatbyrå med erkända specialister inom de flesta av affärsjuridikens områden. Vi är totalt cirka 200 medarbetare, varav ungefär 150 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping.

Genom att korsa djup affärsförståelse med nya smartare sätt att tänka, skräddarsyr vi vår service, expertis och erbjudanden efter våra klienters olika behov. Vi ger tydliga råd och rekommendationer baserade på varje klients unika affärsutmaning och är en strategisk samarbetspartner till våra klienter. Vi driver utvecklingen framåt och utmanar varandra, våra klienter och branschen med den bästa affären som mål.

Advokatfirman Delphi
Mäster Samuelsgatan 17, Box 1432
111 84 Stockholm
Sverige