Gå direkt till innehåll
Advokatfirman Delphi rustar för oroliga tider

Pressmeddelande -

Advokatfirman Delphi rustar för oroliga tider

Advokatfirman Delphi rustar för oroliga tider

Delphi har skapat en specialistgrupp för finansiell omstrukturering (Corporate Recovery).

Gruppen består av jurister från Delphis olika specialistgrupper, bland annat Bank och Finans, M&A, Bolagsrätt, Fastighetsrätt, Arbetsrätt och Insolvens- och konkursrätt Den ska i ett tidigt skede biträda långivare, aktieägare, styrelser och företagsledningar med rådgivning och assistans med omstrukturering. Målgruppen är företag med lönsamhets - och finansiella problem och inriktningen är att vidta åtgärder innan företaget hamnar i en obeståndssituation. Det kan exempelvis handla omförhandling av låneavtal, avyttringar eller en ny bolagsstruktur. För styrelser gäller det också att hantera styrelseansvarsfrågor.

Flera av juristerna i gruppen har stor erfarenhet från tidigare svenska ekonomiska kriser.

"- Den här typen av ärenden har höga krav på sekretess och inblandade aktörer kan naturligtvis hamna i tvist. Därför är det viktigt att risken för intressekonflikter hanteras särskilt noggrant" säger advokat Per Berglöf, ansvarig för Delphis Corporate Finance-grupp.

Delphis åtgärd har mött stort intresse hos bland annat banker, finansbolag och private equity-aktörer.

Närmare upplysningar kan lämnas av advokat Per Berglöf, ansvarig för Delphis Corporate Finance-grupp. Tel 08-677 5400, per.berglof@delphi.se

Ämnen


Advokatfirman Delphi är en progressiv affärsjuridisk advokatbyrå med erkända specialister inom de flesta av affärsjuridikens områden. Vi är totalt cirka 200 medarbetare, varav ungefär 150 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.

Genom att korsa djup affärsförståelse med nya smartare sätt att tänka, skräddarsyr vi vår service, expertis och erbjudanden efter våra klienters olika behov. Vi ger tydliga råd och rekommendationer baserade på varje klients unika affärsutmaning och är en strategisk samarbetspartner till våra klienter. Vi driver utvecklingen framåt och utmanar varandra, våra klienter och branschen med den bästa affären som mål. 

Kontakter

Stefan Erhag

Stefan Erhag

Presskontakt Executive Partner +46 709 25 25 48
Frida Rydin

Frida Rydin

Presskontakt Vice VD +46 709 25 25 07

Delphi är en av de främsta affärsjuridiska byråerna i Sverige

Advokatfirman Delphi är en progressiv affärsjuridisk advokatbyrå med erkända specialister inom de flesta av affärsjuridikens områden. Vi är totalt cirka 200 medarbetare, varav ungefär 150 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.

Genom att korsa djup affärsförståelse med nya smartare sätt att tänka, skräddarsyr vi vår service, expertis och erbjudanden efter våra klienters olika behov. Vi ger tydliga råd och rekommendationer baserade på varje klients unika affärsutmaning och är en strategisk samarbetspartner till våra klienter. Vi driver utvecklingen framåt och utmanar varandra, våra klienter och branschen med den bästa affären som mål.

Advokatfirman Delphi
Mäster Samuelsgatan 17, Box 1432
111 84 Stockholm
Sverige