Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ang. Saab Automobilebolagen i konkurs

Trycket på att konkursförvaltningen ska lämna information har varit stort. Vi beklagar att vi inte kunnat möta detta behov och ber om överseende med att vi på grund av tidsbrist inte kan svara på alla förfrågningar. Vi kommer, som tidigare utlovat, löpande informera om vårt arbete allt eftersom, och har för detta ändamål startat informationssajten www.konkursboet.se.

Arbetet med utredning och utvärdering av Saab Automobilebolagens förhållanden har fortgått med stor intensitet under julhelgen. Lönegarantihandläggningen har fortfarande högsta prioritet. Redan inom 48 timmar från konkursbesluten kunde, med hjälp av läns¬styrel¬sens lönegarantienhet, novemberlönen för ca 3 500 anställda utbetalas. Härefter har det arbetats intensivt med de anställdas decemberlöner. Dessa har visat sig betydligt mer komplexa att klarlägga. Målsättningen är att utbetalning ska ske snarast och senast kring mitten av januari 2012.

Konkurshandläggningen befinner sig i en intensiv fas av informationsinhämtning och utvärdering av bolagens verksamheter och förhållanden samt säkring av bona. Under den tid som Saab Automobilebolagen varit under företagsrekonstruktion har den intäkts¬genererande bilproduktionen stått stilla, medan andra möjligheter att tillföra bolagen likviditet har prövats. Detta innebär att konkursförvaltningen ställts inför dels mycket kom¬plexa avtals-, låne- och säkerhetskonstruktioner, dels mycket begränsade likvida resurser. Konkursförvaltningen arbetar intensivt med att klarlägga dessa förhållanden. Möten har hållits med bl.a. bola¬gens företagsledningar, fackliga företrädare, kommunledningen i Trollhättan, landshöv¬dingen, Riksgälden och Näringsdepartementet för ömsesidigt informationsutbyte.

Under de gångna elva dagarna har konkursförvaltningen även träffat ett antal svenska och utländska intressenter som anmält intresse för ett eventuellt förvärv av verksamheten eller delar därav.  De kontakter som hittills tagits har varit posi¬tiva och inger gott hopp om att det kan finnas alternativ och även kombinationer av lös¬ningar som skulle kunna resultera i viss fortsatt verksamhet och en ändamålsenlig avveckling av konkurs¬bona. Någon tidsram för när något mer konkret alternativ kan presenteras eller när ett avslut kan komma att ske kan vi dock inte ge i dagsläget.

 

Hans L. Bergqvist  Anne-Marie Pouteaux

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


-------

Advokatfirman Delphi har specialistkunskaper inom affärsjuridikens alla kärnområden. En viktig del är Corporate Finance med många företagsförvärv och fusioner samt en omfattande verksamhet inom bank, finans och kapitalmarknad. Byrån är dessutom profilerad inom juridiken för högteknologiska områden som IT, telekommunikation, immaterialrätt och life sciences och har en väl ansedd verksamhetsgrupp för frågor inom offentlig upphandling, EU- och konkurrensrätt. Klienterna finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Delphi samverkar med advokatbyråer över hela världen och har verksamhet i Kina och Östeuropa. Delphi har totalt över 190 medarbetare, varav 140 advokater och biträdande jurister. Kontoren ligger i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping.

Kontakter

Stefan Erhag

Stefan Erhag

Presskontakt Executive Partner +46 709 25 25 48
Frida Rydin

Frida Rydin

Presskontakt Vice VD +46 709 25 25 07

Delphi är en av de främsta affärsjuridiska byråerna i Sverige

Advokatfirman Delphi är en progressiv affärsjuridisk advokatbyrå med erkända specialister inom de flesta av affärsjuridikens områden. Vi är totalt cirka 210 medarbetare, varav ungefär 150 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.

Genom att korsa djup affärsförståelse med nya smartare sätt att tänka, skräddarsyr vi vår service, expertis och erbjudanden efter våra klienters olika behov. Vi ger tydliga råd och rekommendationer baserade på varje klients unika affärsutmaning och är en strategisk samarbetspartner till våra klienter. Vi driver utvecklingen framåt och utmanar varandra, våra klienter och branschen med den bästa affären som mål.

Advokatfirman Delphi
Mäster Samuelsgatan 17, Box 1432
111 84 Stockholm
Sverige