Gå direkt till innehåll
Delphi biträder Unibet vid prövning av regeringens tillstånd för ATG:s verksamhet

Pressmeddelande -

Delphi biträder Unibet vid prövning av regeringens tillstånd för ATG:s verksamhet

Unibet International Ltd har blivit ombett av Branschföreningen för Onlinespel (BOS) att utvärdera och angripa regeringens beslut att ge ATG tillstånd för spelverksamhet. Unibet har nu ansökt hos Högsta förvaltningsdomstolen om rättsprövning av regeringens beslut för att få domstolens svar på (i) om ATG bör få ett tillstånd trots att bolaget numera är rent vinstdrivande, (ii) om det har förekommit jäv vid handläggningen när beslutsfattaren vid en remissinstans samtidigt satt i ATG:s styrelse och (iii) om regeringen kan bevilja ett speltillstånd utan att motivera sitt beslut.

”Att vi befinner oss i en övergång från monopol till licenssystem minskar inte behovet av ordning och reda i statens handläggning. När generaldirektören för Folkhälsomyndigheten yttrar sig vid en prövning av ett speltillstånd, och det visar sig att samma person även företräder det spelbolag han yttrar sig om, då råder Vilda Västern”, säger Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för BOS.

”Det kan vi aldrig acceptera, och vi utgår från att det som har skett gör regeringen lika bestört. Tillförlitligheten till statens objektivitet måste återupprättas”, fortsätter Gustaf.

Unibet företräds av Advokatfirman Delphi genom advokaten Emil Andersson.

Kontakt:
Emil Andersson
Partner/Advokat
Delphi
Tel. +46 709 25 25 92
e-post: emil.andersson@delphi.se

Ämnen

Regioner


-------

Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt.

Ett stort antal av oss är specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science. Vårt drivna arbetssätt och vårt intresse för teknik och affärer är förmodligen en del av svaret på våra framgångar. Vi får ofta beröm för vår affärsmässighet och förmåga att förstå klientens verksamhet.

Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping.

Presskontakt

Stefan Erhag

Stefan Erhag

Presskontakt Executive Partner +46 709 25 25 48
Frida Rydin

Frida Rydin

Presskontakt Vice VD +46 709 25 25 07

Delphi är en av de främsta affärsjuridiska byråerna i Sverige

Advokatfirman Delphi är en progressiv affärsjuridisk advokatbyrå med erkända specialister inom de flesta av affärsjuridikens områden. Vi är totalt cirka 200 medarbetare, varav ungefär 150 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.

Genom att korsa djup affärsförståelse med nya smartare sätt att tänka, skräddarsyr vi vår service, expertis och erbjudanden efter våra klienters olika behov. Vi ger tydliga råd och rekommendationer baserade på varje klients unika affärsutmaning och är en strategisk samarbetspartner till våra klienter. Vi driver utvecklingen framåt och utmanar varandra, våra klienter och branschen med den bästa affären som mål.

Advokatfirman Delphi
Mäster Samuelsgatan 17, Box 1432
111 84 Stockholm
Sverige