Gå direkt till innehåll
Delphi rådgivare till AddLife vid förvärv av verksamhet inom välfärdsteknologi

Pressmeddelande -

Delphi rådgivare till AddLife vid förvärv av verksamhet inom välfärdsteknologi

Advokatfirman Delphi har biträtt AddLife AB (publ) (“AddLife”) och dess dotterbolag AddLife Development AB vid förvärvet av samtliga aktier i Zafe Care Systems AB (“Zafe Care”).

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor. Koncernen utvecklar och förvärvar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom laboratorie- och medicinteknik. År 2019 uppgick AddLifes omsättning till 3 479 MSEK.

Zafe Care är en väletablerad leverantör inom välfärdsteknologi på den svenska marknaden. Förvärvet stärker och kompletterar AddLifes befintliga erbjudande inom välfärdsteknologi i Norden. Zafe Care implementerar välfärdsteknik i äldreomsorgens verksamheter särskilt boende och ordinärt boende, tillsammans med LSS gruppbostäder samt hjälpmedelscentraler. Välfärdstekniken bidrar till ökad trygghet och livskvalitet för den enskilde individen samtidigt som det förbättrar och effektiviserar vård- och omsorgsarbetet. Bolaget är en väletablerad leverantör av välfärdsteknik till mer än 200 av Sveriges kommuner.

Bolaget har 21 medarbetare och omsätter cirka 34 MSEK och såväl försäljning, installation och service utförs av egen personal.

Delphis team bestod huvudsakligen av Fredrik Mörner som ansvarig partner med stöd av framförallt Linnea Björkstrand.

Ämnen

Taggar

Regioner


Advokatfirman Delphi är en progressiv affärsjuridisk advokatbyrå med erkända specialister inom de flesta av affärsjuridikens områden. Vi är totalt 195 medarbetare, varav fler än 150 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping.

Genom att korsa djup affärsförståelse med nya smartare sätt att tänka, skräddarsyr vi vår service, expertis och erbjudanden efter våra klienters olika behov. Vi ger tydliga råd och rekommendationer baserade på varje klients unika affärsutmaning och är en strategisk samarbetspartner till våra klienter. Vi driver utvecklingen framåt och utmanar varandra, våra klienter och branschen med den bästa affären som mål. 

Presskontakt

Fredrik Mörner

Fredrik Mörner

Partner / Advokat +46 767 72 00 04

Delphi är en av de främsta affärsjuridiska byråerna i Sverige

Advokatfirman Delphi är en progressiv affärsjuridisk advokatbyrå med erkända specialister inom de flesta av affärsjuridikens områden. Vi är totalt 180 medarbetare, varav fler än 130 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping.

Genom att korsa djup affärsförståelse med nya smartare sätt att tänka, skräddarsyr vi vår service, expertis och erbjudanden efter våra klienters olika behov. Vi ger tydliga råd och rekommendationer baserade på varje klients unika affärsutmaning och är en strategisk samarbetspartner till våra klienter. Vi driver utvecklingen framåt och utmanar varandra, våra klienter och branschen med den bästa affären som mål.

Advokatfirman Delphi
Mäster Samuelsgatan 17, Box 1432
111 84 Stockholm
Sverige