Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Delphi topprankas i Årets Advokatbyrå

Advokatfirman Delphi topprankas i Årets Advokatbyrå för fjärde året i rad, en utmärkelse där klienternas syn på samarbetet avgör vem som vinner.

Delphis klienter har sedan många år värderat byrån i Regis branschundersökning där kundnöjdheten mäts bland Sveriges advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik. Pris delas ut i fem kategorier och Delphi kom på andra plats i klasserna Årets Advokatbyrå 200+ MKR samt Stora Klientpriset.

- Oavsett resultat, vill vi först och främst tacka våra klienter. Vi har via studien fått väldigt många fina omdömen genom åren. Framförallt lär vi oss kontinuerligt hur vi kan utveckla våra klientsamarbeten och vårt erbjudande. Grunden i vår byrås DNA är ett långsiktigt och målstyrt arbete med klientnöjdhet; lyhördhet och ett genuint intresse för klientens specifika situation, säger David Aversten, executive partner på Delphi.

Studien visar att Delphi också får högsta betyg bland stora advokatbyråer avseende nivå av digitalisering. Flera nya digitala verktyg har integrerats i verksamheten och under 2019 kommer klienterna att kunna dra fördel av dessa i ännu högre grad, lovar David Aversten.

Samhällsansvaret har fortsatt fokus under 2019. Ett långsiktigt arbete med jämställdhet och ökad mångfald kompletteras med satsningar på bland annat Nolla utanförskapet, RAMP och Ung Talang. Under året planerar Delphi att fortsätta att investera mer i utbildning, ledarskap och strategisk rekrytering.

- Vi ser till att ständigt utveckla våra kompetensområden utifrån våra klienters behov. För att vara en progressiv samarbetspartner och strategisk rådgivare med juridisk kompetens krävs nytänkande och ett gott ledarskap. Delphi satsar mycket på en inkluderande kultur med en bra gemenskap. Vi är förändringsbenägna och nya idéer välkomnas med entusiasm, säger David Aversten.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt. Vi har även ett stort antal specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science.

Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping. www.delphi.se

Presskontakt

David Aversten

David Aversten

Partner / Advokat +46 709 25 25 19

Delphi är en av de främsta affärsjuridiska byråerna i Sverige

Advokatfirman Delphi är en progressiv affärsjuridisk advokatbyrå med erkända specialister inom de flesta av affärsjuridikens områden. Vi är totalt cirka 200 medarbetare, varav ungefär 150 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.

Genom att korsa djup affärsförståelse med nya smartare sätt att tänka, skräddarsyr vi vår service, expertis och erbjudanden efter våra klienters olika behov. Vi ger tydliga råd och rekommendationer baserade på varje klients unika affärsutmaning och är en strategisk samarbetspartner till våra klienter. Vi driver utvecklingen framåt och utmanar varandra, våra klienter och branschen med den bästa affären som mål.

Advokatfirman Delphi
Mäster Samuelsgatan 17, Box 1432
111 84 Stockholm
Sverige