Gå direkt till innehåll
Delphi vinner långdragen tillståndsprocess

Pressmeddelande -

Delphi vinner långdragen tillståndsprocess

Advokatfirman Delphi har framgångsrikt biträtt Oresund Heavy Industries AB (OHI) i en process gällande ett nytt tillstånd för bolagets verksamhet. Den 17 december beslutade Mark- och miljööverdomstolen att inte ge prövningstillstånd och tillståndsprocessen är därmed, efter snart nio år, slutligen avgjord.

OHI bedriver sedan många år varvsverksamhet i Landskrona, skeppsvarvet är det största i Sverige. I februari 2012 skickade OHI in en ansökan om nytt tillstånd för sin verksamhet till Miljöprövningsdelegationen. Ansökan omfattade en stor utökning av verksamheten, bland annat anläggandet av en ny torrdocka, en ny flytdocka samt ökad förbrukning av olika material och råvaror i produktionen. Handläggningen hos Miljöprövningsdelegationen tog fyra år och till slut meddelade de i februari 2016 tillstånd för verksamheten, men bara mindre än hälften av den ansökta verksamheten beviljades. Såväl OHI som Landskrona kommun klagade på beslutet till Mark- och miljödomstolen i Växjö, kommunen ville upphäva beslutet och OHI ville få utöka sin verksamhet i enlighet med ansökan.

I december 2016 vann OHI full framgång i Mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen Skåne överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD), som meddelade prövningstillstånd för målet. Under hösten 2017 valde MMÖD att upphäva tillståndet och återförvisa ärendet till Miljöprövningsdelegationen för fortsatt handläggning, eftersom domstolen hade uppmärksammat att Miljöprövningsdelegationen hade missat att ange tillståndsmeningen i beslutet på ett korrekt sätt.

När ärendet på nytt skulle handläggas hos Miljöprövningsdelegationen avslog de istället ansökan i sin helhet, och menade att de tidigare hade tolkat tillståndsansökan fel. OHI överklagade till Mark- och miljödomstolen på nytt och fick på nytt full framgång med sitt överklagande i september 2020. Länsstyrelsen Skåne valde återigen att överklaga till MMÖD och den 17 december meddelade MMÖD sitt beslut att inte ge prövningstillstånd i målet. MMÖD:s beslut är inte överklagbart, vilket medför att OHI:s tillstånd nu slutligen har vunnit laga kraft.

OHI har under åren företrätts av Christian Härdgård, Erica Nobel, Christina Hellström och Carolin Hammar.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Advokatfirman Delphi är en progressiv affärsjuridisk advokatbyrå med erkända specialister inom de flesta av affärsjuridikens områden. Vi är totalt 195 medarbetare, varav fler än 150 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping.

Genom att korsa djup affärsförståelse med nya smartare sätt att tänka, skräddarsyr vi vår service, expertis och erbjudanden efter våra klienters olika behov. Vi ger tydliga råd och rekommendationer baserade på varje klients unika affärsutmaning och är en strategisk samarbetspartner till våra klienter. Vi driver utvecklingen framåt och utmanar varandra, våra klienter och branschen med den bästa affären som mål. 

Presskontakt

Stefan Erhag

Stefan Erhag

Presskontakt Executive Partner +46 709 25 25 48
Frida Rydin

Frida Rydin

Presskontakt Vice VD +46 709 25 25 07

Delphi är en av de främsta affärsjuridiska byråerna i Sverige

Advokatfirman Delphi är en progressiv affärsjuridisk advokatbyrå med erkända specialister inom de flesta av affärsjuridikens områden. Vi är totalt cirka 200 medarbetare, varav ungefär 150 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.

Genom att korsa djup affärsförståelse med nya smartare sätt att tänka, skräddarsyr vi vår service, expertis och erbjudanden efter våra klienters olika behov. Vi ger tydliga råd och rekommendationer baserade på varje klients unika affärsutmaning och är en strategisk samarbetspartner till våra klienter. Vi driver utvecklingen framåt och utmanar varandra, våra klienter och branschen med den bästa affären som mål.

Advokatfirman Delphi
Mäster Samuelsgatan 17, Box 1432
111 84 Stockholm
Sverige