Gå direkt till innehåll
Helene Andersson
Helene Andersson

Pressmeddelande -

Konkurrensrättsexperten Helene Andersson återvänder till Delphi

Delphi stärker upp teamet inom EU- och konkurrensrätt genom att rekrytera forskaren och den tidigare medarbetaren docent Helene Andersson som Counsel till byrån. Helene är specialiserad på EU- och konkurrensrätt och har de senaste tio åren forskat, undervisat och gett ut böcker på området.

Vid årsskiftet återvänder Helene Andersson till Advokatfirman Delphi. Det är då drygt tio år sedan hon arbetade som advokat på byrån. Sedan dess har Helene gjort en mycket framgångsrik akademisk karriär. Hon disputerade vid Stockholms universitet 2017 med avhandlingen Dawn Raids under Challenge som behandlar gryningsräder i konkurrensärenden ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Helene har därefter genomfört ytterligare ett större forskningsprojekt finansierat av Konkurrensverket. Projektet behandlar de regelverk som styr utlämning av handlingar ur Europeiska kommissionens akter i kartellärenden och har resulterat i boken Access and Cartel Cases – Ensuring Effective Competition Law Enforcement. Den sistnämna boken, samt en omarbetad version av avhandlingen, finns idag utgivna hos det Oxfordbaserade förlaget Hart Publishing och har mottagit lysande recensioner i internationell fackpress.

Helene är idag verksam vid Uppsala universitet där hon bland annat bedriver ett forskningsprojekt finansierat av Nasdaq Nordic Foundation. Projektet rör EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och dess regler kring insiderhandel och otillbörligt röjande av insiderinformation. Projektet tar sikte på de rättssäkerhetsaspekter som är förknippade med den allt tuffare lagstiftningen på området. Helene kommer under hösten att slutföra forskningsprojektet kring MAR innan hon återvänder till Delphi den 17 januari 2022. Helene kommer då ansluta till EU- och konkurrensrättsteamet på byrån.

- Åren inom akademien har varit fantastiska, men på senare tid har jag alltmer kommit att sakna advokatyrket och rådgivarrollen. Att nu återigen få ansluta till Delphis EU- och konkurrensrättsteam känns fantastiskt! För tio år sedan lämnade jag en advokatbyrå som redan då var i framkant med ett starkt team inom EU- och konkurrensrätt. Att nu tio år senare kunna konstatera att byrån och teamet bara har växt sig starkare känns naturligtvis jätteroligt. Jag ser verkligen fram emot att få bidra med mina erfarenheter från åren som lärare och forskare. På samma sätt som det har varit oerhört värdefullt för mig att ha praktisk erfarenhet av de frågor jag forskat och undervisat kring ser jag nu fram emot att ta med mig mina erfarenheter från tiden som forskare in i advokatverksamheten, säger Helene Andersson.

- Vi ser en ökad efterfrågan av både strategisk rådgivning och domstolsprocesser inom konkurrensrätt, EU-rätt och regulatoriska frågor ­– och särskilt i domstolsprocesserna har fokus på rättssäkerhetsfrågorna ökat mycket under senare år. Utöver sin specialistkompetens inom EU- och konkurrensrätt tillför Helene därför mycket värdefull kompetens ur det perspektivet. Dessutom är Helene en väldigt uppskattad rådgivare, föreläsare och kollega varför det gläder oss mycket att hon väljer att återvända till Delphi, säger Elisabeth Eklund, partner och ansvarig för Delphis EU- och konkurrensrättsteam.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Advokatfirman Delphi är en progressiv affärsjuridisk advokatbyrå med erkända specialister inom de flesta av affärsjuridikens områden. Vi är totalt 180 medarbetare, varav fler än 130 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping.

Genom att korsa djup affärsförståelse med nya smartare sätt att tänka, skräddarsyr vi vår service, expertis och erbjudanden efter våra klienters olika behov. Vi ger tydliga råd och rekommendationer baserade på varje klients unika affärsutmaning och är en strategisk samarbetspartner till våra klienter. Vi driver utvecklingen framåt och utmanar varandra, våra klienter och branschen med den bästa affären som mål. 

Presskontakt

Stefan Erhag

Stefan Erhag

Presskontakt Executive Partner +46 709 25 25 48
Frida Rydin

Frida Rydin

Presskontakt Vice VD +46 709 25 25 07

Delphi är en av de främsta affärsjuridiska byråerna i Sverige

Advokatfirman Delphi är en progressiv affärsjuridisk advokatbyrå med erkända specialister inom de flesta av affärsjuridikens områden. Vi är totalt cirka 200 medarbetare, varav ungefär 150 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.

Genom att korsa djup affärsförståelse med nya smartare sätt att tänka, skräddarsyr vi vår service, expertis och erbjudanden efter våra klienters olika behov. Vi ger tydliga råd och rekommendationer baserade på varje klients unika affärsutmaning och är en strategisk samarbetspartner till våra klienter. Vi driver utvecklingen framåt och utmanar varandra, våra klienter och branschen med den bästa affären som mål.

Advokatfirman Delphi
Mäster Samuelsgatan 17, Box 1432
111 84 Stockholm
Sverige