Gå direkt till innehåll
Stort journalistpris till utrikeskorrespondent

Pressmeddelande -

Stort journalistpris till utrikeskorrespondent

Bildtext: Mats Svegfors (som tog emot Hanna Sahlbergs stipendium), Susanne Namaani och Najla Ahmed från Systerjouren Somaya, Hans Ramberg och Charlotta Huldt-Ramberg, Spagettioperan Regina. (Fotograf: Thomas Svensson)

---

Pressrelease 2010-10-18

STOCKHOLM-SKANSTULLS ROTARYKLUBB

Sveriges Radios korrespondent i Kina, Hanna Sahlberg, har tilldelats KP:s Journaliststipendium  om 100 000 kronor av Stockholm-Skanstulls Rotaryklubb. Stipendiet togs emot av Radiochefen Mats Svegfors vid en ceremoni i Kungl. Musikaliska Akademiens stora sal idag, måndagen den 18 oktober 2010.

Hanna Sahlberg, 29 år, får journaliststipendiet ”för välstrukturerade och fångande reportage av hög internationell klass, byggda på en nära relation med det kinesiska samhället”.

Samtidigt utdelades ytterligare två stipendier om vardera 100 000 kronor av Stockholm-Skanstulls Rotaryklubb. Kulturstipendiet till Spagettioperan Regina och stipendiet till brottsoffer och brottsförebyggande verksamhet till Systerjouren Somaya.

Spagettioperan Regina får kulturstipendiet för ”nydanande kulturgärning genom arrangerande av annorlunda operaföreställningar” och Systerjouren Somaya för sitt arbete för ”att hjälpa, stödja och skydda kvinnor och barn utsatta för bl.a. hedersrelaterat våld och förtryck” med inriktning på personer främst med utländsk bakgrund och muslimsk identitet.

Stipendierna härrör från Kurt Perssons Minnesfond, som skapats genom ett testamentariskt förordnande till Stockholm-Skanstulls Rotaryklubb av tidigare medlemmen journalisten Kurt Persson, som var verksam på Dagens Nyheter och tidigare bl.a. på Svenska Dagbladet och Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Kurt Persson var Stockholm-Skanstulls Rotaryklubbs president 1985-86.

Vid ceremonin i Musikaliska Akademien utdelades stipendierna av klubbens nuvarande president Louise Cederström.  För den musikaliska underhållningen svarade Charlotta Huldt-Ramberg  från Spagettioperan Regina till ackompanjemang av Eric Skarby.

Ämnen

Regioner


-------

Kurt Perssons Minnesfond skapades av Stockholm-Skanstulls Rotaryklubb sedan Kurt Persson, som avled 2004, i sitt testamente förordnat att två tredjedelar av hans kvarlåtenskap skulle tillfalla klubben. Resterande tredjedel tillföll hans födelseförsamling Hanebo (Kilafors) i Hälsingland. Stockholm-Skanstulls Rotaryklubb uppdrog också åt författaren Gösta Arvidsson att teckna Kurt Perssons levnadsporträtt. Det har skett i boken ”Den hemlighetsfulle journalisten, Kurt Persson” utgiven på Carlssons Bokförlag 2006.

För ytterligare frågor vänligen kontakta Bo Aulin, Stockholm-Skanstulls Rotaryklubb, tel 0709 25 25 11

Presskontakt

Stefan Erhag

Stefan Erhag

Presskontakt Executive Partner +46 709 25 25 48
Frida Rydin

Frida Rydin

Presskontakt Vice VD +46 709 25 25 07

Delphi är en av de främsta affärsjuridiska byråerna i Sverige

Advokatfirman Delphi är en progressiv affärsjuridisk advokatbyrå med erkända specialister inom de flesta av affärsjuridikens områden. Vi är totalt cirka 200 medarbetare, varav ungefär 150 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.

Genom att korsa djup affärsförståelse med nya smartare sätt att tänka, skräddarsyr vi vår service, expertis och erbjudanden efter våra klienters olika behov. Vi ger tydliga råd och rekommendationer baserade på varje klients unika affärsutmaning och är en strategisk samarbetspartner till våra klienter. Vi driver utvecklingen framåt och utmanar varandra, våra klienter och branschen med den bästa affären som mål.

Advokatfirman Delphi
Mäster Samuelsgatan 17, Box 1432
111 84 Stockholm
Sverige