Pressmeddelande -

Äldre i Centrum 2/06 Att vara anhörig

Vad innebär det att vara anhörig och att samtidigt vårda? Att hjälpa en anhörig eller närstående kan handla om så många olika situationer.

– Jag är inte hans vårdare, säger en äldre kvinna som vårdar sin demenssjuke man. – Jag är hans fru!

Ofta när vi talar om anhöriga och anhörigvård menar vi den person som tar hand om och vårdar en närstående i det egna hemmet. Den person som är i allra mest behov av hjälp och stöd för att klara situationen.

Vi hjälper våra anhöriga i Sverige. Mer och mer visar studier. Frågan är om anhörigvårdandet har tvingats fram genom nedskärningar och sämre kvalitet inom äldreomsorgen?

www.aldreicentrum.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • anhörigstöd
  • anhörigvårdare
  • anhörig