Pressmeddelande -

Äldre i Centrum 2/08 Är äldre friskare idag än tidigare?

Är äldre personer friskare idag än tidigare generationer? Forskningen ger lite olika svar. Några forskare säger att vi är friskare högt upp i åren, andra säger att vi visserligen lever längre, men som skröpliga med stora hjälpbenhov.

Vad ska man tro?

Det här är en viktig fråga inte minst för politiker och andra som ska planera resurserna för vård och omsorg om äldre. För om forskningen fortsätter att visa att vi blir fler som lever längre som sjuka, då innebär det också att vi kommer att behöva mer sjukvård och mer äldreomsorg under längre tid.

Om hälsotrenden är på väg upp eller ner är en fråga som man idag inte är helt överens om. Även om mycket tyder på att det är den nedåtgående tenden som gäller.

I det här numret av Äldre i Centrum - Åldrandet pågår hela livet - ger vi exempel på kunskap som kommer från longitudinella studier, det vill säga då människor studeras under lång tid för att se vad som händer över tid och för att kunna jämföra.

www.aldreicentrum.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • politik
  • behov
  • hälsa