Pressmeddelande -

Äldre i Centrum 4/08 Tillgängligt lika med användbart

Det är först när den äldre personens miljö är användbar som vi kan prata om tillgänglighet. Det gäller allt från information vid busshållplatsen till tröskeln där hemma - den tröskel som kanske redan är "anpassad" men fortfarande är ett par centimeter för hög.

- Jag skulle aldrig säga att jag är funktionshindrad. Det är miljön jag vistas i som har hinder och som ger problem för mig som har fysiska funktionsnedsättningar, säger en svårt reumatisk kvinna.

- Varför bygger man inte utan hinder från början och ser till att det är rätt anpassat, undrar en erfaren arbetsterapeut.

Hur klarar sig en person som har drabbats av en hjärnskada ute i samhället? Ytterligare en dimension tillkommer när det handlar om funktionsnedsättningar som inte syns.

Läs ledaren: http://www.aldreicentrum.se/Ledare/led_4_08.html

www.aldreicentrum.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • åldrande
  • äldre
  • tillgängligt
  • handikapp