Gå direkt till innehåll
Allmänna bastun i Frihamnen nominerad till Kasper Salin-priset

Pressmeddelande -

Allmänna bastun i Frihamnen nominerad till Kasper Salin-priset

Allmänna bastun i Frihamnen har i dag nominerats till Kasper Salin-priset för Sveriges bästa byggnad 2015. Priset delas varje år ut av Sveriges Arkitekter till ett svenskt byggnadsverk eller en grupp av byggnader av hög arkitektonisk klass. Bastun är ritad av arkitekter från RaumlaborBerlin.

Den Allmänna bastun, som öppnade i februari i år och är gratis för allmänheten, är inte bara ett svar på göteborgarnas önskan att komma närmare vattnet. Den symboliserar också hur vi vill utveckla Göteborg framöver: hållbart, göra älven tillgänglig för alla samt att successivt låta platser växa fram i delaktighet och dialog med göteborgarna, alltsammans med högt ställda kvalitetskrav.

 - Att just den Allmänna bastun nominerats gör oss extra glada, då den inte bara är ett stycke spännande arkitektur utan en del i en stadsutvecklingsprocess där vi arbetat intensivt med att involvera medborgarna både i utvecklingen men också i själva byggnationen, säger Jessica Segerlund, processledare för platsbyggnad på Älvstranden Utveckling AB.

Bastun är en del av projektet Badkultur i Frihamnen, men också i det gigantiska samverkansprojekt som pågår inom Göteborgs stad. Med utgångspunkt i visionen om Älvstaden ska delar av centrum omdanas samtidigt som staden knyts ihop över älven och den centrala kärnan vidgas. En stor del av utvecklingen sker längs älvstränderna, som tidigare upplevts som otillgängliga för göteborgarna.

 - Nomineringen är ett kvitto på att vi lever upp till de höga ambitionerna i Älvstadsvisionen, säger Lena Andersson, VD på Älvstranden Utveckling, som i samverkan med Göteborgs stadsbyggnadskontor gjort bastubygget möjligt. Bastun är också en del i stadens sätt att fira att vi fyller 400 år om sex år. Utifrån dialog och idéer från medborgarna går vi från ord till handling och förverkligar olika angelägna satsningar i staden. Allt med jubileumsåret 2021 som en extra drivkraft, avslutar Lena.


Om Frihamnen och Jubileumsparken
Som en del av Älvstaden kommer en myllrande innerstad att växa fram i Frihamnen och knyta ihop Göteborg över älven. Här ska cirka 15 000 människor en gång bo, och lika många ska ha sina arbetsplatser i det framtida frihamnsområdet. Men redan till Göteborgs jubileumsår 2021 ska mycket vara klart. Runt 1 000 bostäder ska ha hunnit byggas och lika många arbetsplatser ska finnas i området.

En del av Jubileumsparken står dessutom klar och används av både närboende och besökare. I den framväxande Jubileumsparken pågår just nu en mängd händelser och aktiviteter. En av dem är projektet Badkultur som är ett svar på göteborgarnas önskan att komma närmare vattnet. I år kom tillskott i form av en bastu, ett utomhusbad och en vattenlekplats. Redan förra året invigdes sandstranden Playan.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Älvstaden är ett av Norra Europas största stadsutvecklingsprojekt – centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek. Genom att stärka kärnan, möta vattnet och hela staden skapar vi en inkluderande, hållbar och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Älvstaden växer fram längs båda sidor om älven i Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden.

Hållbar stad - Öppen för världen

Älvstaden är ett stort geografiskt område längs med älven i centrala Göteborg som ska omvandlas till en mer levande och dynamisk del av staden. En blandad stad som genom sitt innehåll ska attrahera både människor och verksamheter. Älvstaden ska utformas så att den helar staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan.

I Älvstaden ingår delområdena Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden.

Som grund till projektet ligger vision Älvstaden,som antogs av Kommunfullmäktige 2012. Visionen har tagits fram i dialog med göteborgare, företrädare för kommunala bolag, näringsliv och akademi. Totalt har över 2 800 människor bidragit.