Gå direkt till innehåll
Arkitektbyrån Elding Oscarssons förslag på den nya kyrkan i Frihamnen.
Arkitektbyrån Elding Oscarssons förslag på den nya kyrkan i Frihamnen.

Pressmeddelande -

Elding Oscarsson ritar ny kyrka i Frihamnen

Under hösten har parallella arkitektuppdrag pågått för att utforma Smyrnaförsamlingens nya kyrka i Frihamnen. Juryn har valt att gå vidare med arkitektbyrån Elding Oscarssons förslag. Juryns motivering lyder ”det förslag som mest förtjänstfullt förenar arkitektonisk kvalitet med projektets hållbarhetsmål och funktionella krav”.

- Det är ett spännande förslag. Smyrnakyrkans identitet har översatts till arkitektur samtidigt som byggnaden riktar sig utåt och bjuder in omgivningen på ett inkluderande sätt, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt och medlem i juryn som bedömde de inkomna förslagen.

Intresset har varit mycket stort bland arkitektkontor i såväl Sverige som utomlands att delta i parallella uppdrag för att rita den nya kyrkan i Frihamnen där Smyrnakyrkan är byggherre.

Prekvalificering skedde under sommaren 2019 och över femtio kontor visade intresse för att delta. Av dessa valdes fyra arkitektkontor ut som under hösten har arbetat i parallella uppdrag, däribland Wingårdhs, Kengo Kuma, Bjarke Ingels Group och Elding Oscarsson

- Det har varit en mycket bra arkitektonisk höjd i alla förslag men Elding Oscarssons stod ut genom att vara väl förankrat i platsen samtidigt som det speglar nutiden, blickar mot framtiden och har god potential till att bli en viktig och väl integrerad del i det framtida Frihamnen, säger Björn Siesjö.

Tävlingens jury har bestått av representanter från Smyrnakyrkan, stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad, Älvstranden Utveckling samt Sveriges Arkitekter.

Frihamnen kommer genomgå omfattande förändringar i framtiden. Utvecklingen av Jubileumsparken tar fart de närmaste åren och just nu byggs det bostäder med tidsbegränsat bygglov som har successiv inflyttning från och med februari 2020. Smyrnakyrkan blir ett av de första stegen mot det nya Frihamnen med planerad inflyttning 2022.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Älvstaden är ett av Norra Europas största stadsutvecklingsprojekt – centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek. Genom att stärka kärnan, möta vattnet och hela staden skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Älvstaden växer fram längs båda sidor om älven i Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden.

Presskontakt

Björn Siesjö

Björn Siesjö

Stadsarkitekt Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 031-368 18 21
Kristian Käll

Kristian Käll

Processledare hållbarhet Älvstranden Utveckling Urban planering 031-3689604

Hållbar stad - Öppen för världen

Älvstaden är ett stort geografiskt område längs med älven i centrala Göteborg som ska omvandlas till en mer levande och dynamisk del av staden. En blandad stad som genom sitt innehåll ska attrahera både människor och verksamheter. Älvstaden ska utformas så att den helar staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan.

I Älvstaden ingår delområdena Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden.

Som grund till projektet ligger vision Älvstaden,som antogs av Kommunfullmäktige 2012. Visionen har tagits fram i dialog med göteborgare, företrädare för kommunala bolag, näringsliv och akademi. Totalt har över 2 800 människor bidragit.