Gå direkt till innehåll
Under 2019 besökte fler än 100 000 personer Jubileumsparken. Foto: Marie Ullnert/ Göteborg & Co.
Under 2019 besökte fler än 100 000 personer Jubileumsparken. Foto: Marie Ullnert/ Göteborg & Co.

Pressmeddelande -

Fler än 100 000 besökte Jubileumsparken 2019

Jubileumsparken i Frihamnen fortsätter att växa fram mot 2021 och under 2019 besökte drygt 105 000 personer parken. Det är 25 000 fler besökare än föregående år.

- Vad gäller 2020 så ser vi med spänning fram emot ett nytt år då vi börjar bygga den permanenta parken med bad och utflyktslekplats som ska stå klart i juni 2021 då staden fyller 400 år, säger Amelie Sandow, projektledare, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.

- I Jubileumsparken anställer vi varje sommarsäsong 20-30 ungdomar från olika stadsdelar som parkvärdar för att möta besökarna, mitt i stadsutvecklingen av Frihamnen, säger Jessica Segerlund, platsutvecklingschef på det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling.

Parkvärdarna har rekryterats i samarbete med föreningen Passalen. Ungdomarna representerar olika stadsdelar i Göteborg, intressen, etnicitet och funktionsvariation. De får utbildning i bland annat hjärt- och lungräddning, simundervisning och segling.

Jubileumsparken utvecklas i samverkan mellan park- och naturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling och är en del av stadens jubileumssatsningar inför 400-års jubiléet år 2021.

Jubileumsparken är ett resultat av göteborgarnas önskemål om grönområden och att komma närmare vattnet, inför stadens 400-årsjubileum 2021 och byggandet av Älvstaden. Sedan 2014 har prototyper som bad och bastu byggts i Frihamnen på platsen för parken, tillsammans med göteborgarna. 2019 vann Jubileumsparken Sienapriset som delas ut av Sveriges Arkitekter för bästa landskapsarkitektur.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Älvstaden är ett av Norra Europas största stadsutvecklingsprojekt – centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek. Genom att stärka kärnan, möta vattnet och hela staden skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Älvstaden växer fram längs båda sidor om älven i Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden.

Presskontakt

Amelie Sandow

Projektledare etapp 2021 Jubileumsparken +46 31- 365 5781

Kristoffer Nilsson

Processledare Platsbyggnad 076-189 96 31
Jessica Segerlund

Jessica Segerlund

Platsutvecklingschef Älvstranden Utveckling Platsbyggnad 031-368 96 39

Hållbar stad - Öppen för världen

Älvstaden är ett stort geografiskt område längs med älven i centrala Göteborg som ska omvandlas till en mer levande och dynamisk del av staden. En blandad stad som genom sitt innehåll ska attrahera både människor och verksamheter. Älvstaden ska utformas så att den helar staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan.

I Älvstaden ingår delområdena Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden.

Som grund till projektet ligger vision Älvstaden,som antogs av Kommunfullmäktige 2012. Visionen har tagits fram i dialog med göteborgare, företrädare för kommunala bolag, näringsliv och akademi. Totalt har över 2 800 människor bidragit.